Careers

Future in your hands

Diversity at TÜV SÜD

Diversity at TÜV SÜD

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ - ROZMANITOSŤ V TÜV SÜD

TÜV SÜD rastie stále viac na medzinárodnej úrovni. Máme kolegov z viac ako 100 národností a rôznych kultúr. Majú tiež rôzny vek a životný štýl a prinášajú širokú škálu zručností, názorov a záujmov.

Sme presvedčení, že rozmanitosť prispieva k úspechu TÜV SÜD a že spoločnosti s rozmanitosťou kolegov majú lepšie predpoklady uspieť pri riešení demografických a ekonomických problémov.

CHARAKTER ROZMANITOSTI

S cieľom preukázať ocenenie a podporu tejto rozmanitosti podpísala spoločnosť TÜV SÜD Chartu rozmanitosti a pripojila sa k najväčšej nemeckej podnikovej iniciatíve.

Podmienky charty sú zamerané na vytvorenie prostredia na pracovisku bez predsudkov. Všetci zamestnanci sa musia rešpektovať bez ohľadu na ich pohlavie, národnosť, etnické pozadie, vieru, vieru, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu alebo identitu.

Podpisom Charty rozmanitosti sa TÜV SÜD pripojil k skupine viac ako 2 500 spoločností v Nemecku, ktoré sa zaviazali urobiť z rozmanitosti jadro svojej firemnej kultúry.

„Naše obchodné vzťahy v spoločnosti TÜV SÜD sú pevne založené na objektívnosti a spravodlivosti. Tieto normy sú rovnako dôležité pri jednaní s našimi ľuďmi - pre otvorenú a rozmanitú obchodnú kultúru.“ (Gabriele Sommer, vedúci oddelenia ľudských zdrojov)

II - Unconscious Bias and Recruiting

III - Unconscious Bias and Career Development

IV - Unconscious Bias - Let's summarize it

Driving Gender Balance

Companies with diverse workforces are better placed to succeed when dealing with demographic and economic challenges. TÜV SÜD thus aims to significantly increase the proportion of women in professional and managerial roles and started an initiative for driving the topic of Gender Balance.

Our commitment

  • TÜV SÜD aims to provide men and women with equal opportunities for development.
  • By deciding to implement the Gender Balance corporate initiative, TÜV SÜD is taking deliberate steps to encourage women to take up professional and leadership roles and join strategic HR development programmes.
  • To drive sustainable change, the actions we take in this respect will address organizational and structural issues as well as individual and cultural levels.
  • To promote and enhance gender balance, TÜV SÜD is addressing the entire employee life cycle and will further expand its Life Balance programme for a better work-life-balance.

Female Leadership

The members of our Board of Management have confirmed these goals by signing a statement to that effect and provided a clear starting signal for on-going implementation of the strategy. The measures address various fields of action including HR recruitment, HR development and working conditions, e.g. on appointment committees both genders must be represented and alternative management models are fostered.

"We are convinced that companies with gender balance at senior levels outperform all-male or all-female teams “, says Gabriele Sommer, Global Head of Human Resources. Please get some impressions about this initiative here.

In the next few years, we will be looking to shape working conditions and show the potential that inspires each employee and each manager to raise the power of a diverse workforce. Of course we will have to face many challenges and there are still many steps on our way. The support of our leaders will help the cause: “You can count on my support to ensure that women are able to participate and benefit equally alongside their male colleagues to enhance the success and sustainability of TÜV SÜD” confirmed Ferose Oaten, CEO TÜV SÜD South Africa (Pty) Ltd.

Our commitment

  • TÜV SÜD aims to provide men and women with equal opportunities for development.
  • By deciding to implement the Gender Balance corporate initiative, TÜV SÜD is taking deliberate steps to encourage women to take up professional and leadership roles and join strategic HR development programmes.
  • To drive sustainable change, the actions we take in this respect will address organizational and structural issues as well as individual and cultural levels.
  • To promote and enhance gender balance, TÜV SÜD is addressing the entire employee life cycle and will further expand its Life Balance programme for a better work-life-balance.

The future is diverse. Let’s make the most of it.

Získajte viac

Vybrať lokalitu