bezpecnost technickych zariadeni
1 min

TÜV SÜD Slovakia a Národný inšpektorát práce pripravili príručku o bezpečnosti technických zariadení

TÜV SÜD Journal

Date: 06 Aug 2020

Národný inšpektorát práce a spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Bezpečnosť technických zariadení zameranú na povinnosti výrobcu a dodávateľa pri zabezpečení bezpečnosti technických zariadení pred ich uvedením do prevádzky.

Téma bezpečnosti technických zariadení je veľmi široká a predkladaná príručka nezahŕňa celú problematiku týkajúcu sa tejto oblasti. Preto je potrebné ju vnímať ako prvú príručku z plánovaných viacerých publikácií, ktoré budú vydané v ďalšom období, a ktoré budú obsahovať odpovede na ďalšie otázky týkajúce sa danej problematiky.

Príručka Bezpečnosť technických zariadení je rozdelená na 4 hlavné časti:

  • Elektrické zariadenia
  • Tlakové a plynové zariadenia
  • Zdvíhacie zariadenia
  • Strojné zariadenia a roboty

Každá z hlavných kapitol obsahuje členenie pre jednoduchšie orientovanie v problematike:

  • Špecifikácia zariadenia (základné parametre)
  • Návrh zariadenia
  • Výroba
  • Montáž, inštalácia
  • Uvedenie do prevádzky

Ku každej časti príručky je k dispozícii QR kód, ktorý vás po naskenovaní presmeruje na prílohovú časť príručky. V prílohovej časti nájdete príklady technických zariadení, vzory vyhlásení o zhode a pod. V závere príručky môžete nájsť krátku charakteristiku Národného inšpektorátu práce a spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Veríme, že vám príručka prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude vám pomocníkom pri vašej každodennej práci.


Zaregistrujte sa a stiahnite si príručku Bezpečnosť technických zariadení.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení

Stiahnite si príručku Bezpečnosť technických zariadení


Získajte viac

Vybrať lokalitu