Audit kybernetickej bezpečnosti

KURZ: Informačné technológie vo verejnej správe

Produktový leták

Produktový leták

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VEREJNEJ SPRÁVE PODĽA ZÁKONA Č. 95/2019 Z.Z.

Zákon 95/2019 Z.z. a pridružené vykonávacie predpisy

Kurz prináša komplexné spracovanie požiadaviek informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre štátnu správu, pričom obsahuje právnu a technickú časť. Získate prepojenie potrebnej legislatívy na bezpečnostné opatrenia, riadenie rizík a kybernetickú bezpečnosť


Stiahnuť produktový leták


Zistite viac: KURZ: Informačné technológie pre verejnú správu

Získajte viac

Vybrať lokalitu