Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

KURZ: Informačné technológie vo verejnej správe

Produktový leták

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VEREJNEJ SPRÁVE PODĽA ZÁKONA Č. 95/2019 Z.Z.

Zákon 95/2019 Z.z. a pridružené vykonávacie predpisy

Kurz prináša komplexné spracovanie požiadaviek informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre štátnu správu, pričom obsahuje právnu a technickú časť. Získate prepojenie potrebnej legislatívy na bezpečnostné opatrenia, riadenie rizík a kybernetickú bezpečnosť


Stiahnuť produktový leták


Zistite viac: KURZ: Informačné technológie pre verejnú správu

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa