Audit kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnosť potravín podľa štandardov IFS Food a IFS Logistics

Produktový leták

Produktový leták

Bezpečnosť a kvalita vašich produktov

Bezpečnosť potravín podľa štandardov IFS Food a IFS Logistics


Akreditácia

TÜV SÜD disponuje v rámci regiónu strednej a východnej Európy vlastným akreditovaným certifikačným orgánom pre certifikácie bezpečnosti potravín podľa noriem IFS (International Featured Standards).

Akreditácia bola TÜV SÜD udelená na základe posúdenia zhody nového certifikačného orgánu s požiadavkami normy ISO / IEC 17065:2012, ktorá sa vzťahuje na certifikačný orgán výrobkov a procesov, a s požiadavkami na proces certifikácie, ktoré definuje vlastník IFS štandardov IFS Management GmbH.

IFS logo


Stiahnuť produktový leták

 

Zistite viac: Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa noriem ISO 22000, IFS, BRC a HACCP

Získajte viac

Vybrať lokalitu