Program podpora Priemyslu 4.0

Využitie indexu pripravenosti na inteligentný priemysel: Smart Industry Readiness Index (SIRI)

Využitie indexu pripravenosti na inteligentný priemysel: Smart Industry Readiness Index (SIRI)

Program podpory Priemyslu 4.0 (P4.0) spoločnosti TÜV SÜD je založený na podpore organizácií pri začatí ich transformačnej cesty P4.0, ktorá zahŕňa celú organizáciu, proces a technológiu.

Vďaka úspešnému odovzdaniu indexu pripravenosti na inteligentný priemysel (Smart Index Readiness - SIRI) predstavuje program podpory P4.0 pre organizácie 4 kľúčové výsledky:

 • Pochopenie 04.0 a jeho uplatnenie pre konkrétnu spoločnosť
 • Použitie indexu SIRI k identifikácii úrovne pripravenosti na P4.0
 • Uprednostnenie prioritných oblastí
 • Povedomie o najnovších technológiách

Trojdňový program je určený pre organizácie, ktoré sa zaviazali k dosiahnutiu digitálnej transformácie.

Ako vytvára program podpor P4.0 hodnotu?  

 • Umožnenie organizáciám využiť P4.0: Efektívne zahájenie transformácie P4.0 zahŕňajúce celú organizáciu, proces a technológiu
 • Budovanie znalostí a stanovenie špecifickej interpretácie kľúčových princípov, konceptov a technológii P4.0
 • Pochopenie pripravenosti podniku na P4.0 a spôsobu, ako sa štruktúrovane a systematicky zlepšovať
 • Získanie prehľadu o úrovni pripravenosti priemyselných odvetví
 • Zdieľanie osvedčených postupov pre identifikáciu bolestivých miest a výsledkov stanovených priorít
 • Zavedenie spoločnej reči medzi zúčastnenými stranami v podniku aj mimo neho

Obsah programu

Ďalší informácie o obsahu programu podpory Priemyslu 4.0 nájdete v nižšie uvedenej inforgrafike. Stiahnite si inforgrafiku tu.  

Industry 4.0 Enablement programme

Výstupy

Po dokončení programu obdrží organizácia osvedčenie o ukončení. Bude vypracovaná oficiálna správa SIRI obsahujúca hodnotenie príslušného podniku a stanovenie priorít za účelom určenia oblastí s veľkým dopadom.

PREČO ZVOLIŤ TÜV SÜD?

 • Bezprecedentná odbornosť v P4.0 a indexu pripravenosti na inteligentný priemysel s viac ako 300 projektami pre nadnárodné korporácie a malé a stredné podniky
 • Nestrannosť a nezávislosť - technologická a dodávateľská neutralita
 • Rozsiahle technické znalosti P4.0 a uznanie ako poskytovateľa technických služieb na rozdiel od predajcov technológií a obchodných konzultantov
 • Získanie prístupu k porovnávacím údajom a odkazom na širšiu komunitu

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie o programe podpory Priemyslu 4.0.

Prehľadať

Industry 4.0

Industry 4.0

Enabling agility, integration and sustainability within organisations

Zistiť viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu