TISAX: Information security for the automotive industry

TISAX (Trusted Information Exchange Assessment Security)

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

TISAX (Trusted Information Exchange Assessment Security) je štandard pre informačnú bezpečnosť zavedený v Automotive sektore.

ČO JE TISAX?

TISAX slúži na riadenie informačnej bezpečnosti vo firmách v automobilovom priemysle pod záštitou združenia ENX. Členovia Združenia automobilového priemyslu (VDA) vytvorili katalóg požiadaviek, ktorý bol odvodený od medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 a prispôsobený požiadavkám automobilového priemyslu.

Pravidelné TISAX audity sú vykonávaná podľa medzinárodne uznávaných štandardov v celom odvetví a vykonávajú ju akreditovaní poskytovatelia. Účelom je zabezpečiť, aby automobilové spoločnosti spĺňali rovnaké požiadavky na informačnú bezpečnosť po celom svete.

Účelom štandardu je zabezpečiť, aby automobilové spoločnosti spĺňali rovnaké požiadavky na informačnú bezpečnosť.


PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Školenie je určené predovšetkým riadiacim pracovníkom, CISO, manažérom, manažérom informačnej bezpečnosti, manažérom kvality a každému, kto potrebuje lepšie pochopiť a / alebo implementovať potreby informačnej bezpečnosti automobilového priemyslu.


CIEĽ KURZU

 • Oboznámite sa s tým, aké sú požiadavky na Váš ISMS (Information Security Management System ) a ako ho prepojiť so štandardom TISAX,
 • Získate kompletné informácie o tom, ako implementovať štandard TISAX do vašej spoločnosti,
 • Vysvetlíme Vám aj to, ako prebieha certifikácia podľa TISAX.

 

 • PROGRAM KURZU
  • 1. DEŇ
  •  
   • terminológia TISAX
   • postup hodnotenia TISAX zo strany spoločnosti XAP
   • TISAX Scopes a ich definícia
   • typy skúšok TISAX
   • označenie TISAX a jeho použitie
   • výmenná platforma TISAX
   • úroveň zdieľania a publikovanie údajov a výsledkov
   • online registrácia ako účastník TISAX

  2. DEŇ

   

  • výber akreditovaného poskytovateľa testovacích služieb
  • fázy testovania od začiatku po grant
  • úloha priebežnej správy a jej riešenie
  • rozumieť a použiť katalóg kritérií VDA-ISA
  • plánovanie a vykonanie sebahodnotenia


 • ŠKOLITELIA
  Ing. Igor Straka - Odborník na informačnú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, Lead auditor ISO/IEC 27001, 20000, eIDAS.

 • CENNÍK

  online:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 540,00 € 648,00 €
  štandardná cena 600,00 € 720,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu