automotive kruzy

SPC - Štatistická regulácia procesov + MSA - Analýza systému merania

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

SPC - Štatistická regulácia procesov + MSA - Analýza systému merania

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Je vhodný najmä pre pracovníkov z oblasti inžinierstva, kvality, interných audítorov a manažmentu výrobných spoločností z oblasti automobilového priemyslu.


CIEĽ KURZU

Oboznámiť účastníkov kurzu so spôsobilosťou procesov, návrhom a metódami štatistického riadenia výrobných procesov formou regulačných diagramov pre spojité a atributívne znaky. Tiež s analytickými metódami posudzovania vhodnosti meracích systémov v spoločnosti na základe analýz variability systémov merania.


Čo vám kurz prinesie?

 • orientáciu v problematike
 • praktické príklady
 • zdieľanie skúseností v skupine účastníkov

 • PROGRAM KURZU

  1. DEŇ

   

  08:00 - 08:30 Prezentácia účastníkov
  08:30 - 08:45 Úvod a otvorenie kurzu
  08:45 - 10:00 Prečo štatistické metódy?
  10:00 - 12:30 Zisťovanie spôsobilosti procesu (Cpk, Ppk, Cmk ... )
  12:30 - 13:00 Obedná prestávka
  13:00 - 15:00 Cyklus zlepšovania procesov a regulácia procesov
  15:00 - 17:00 Regulačne diagramy z dát meraním – pre spojité znaky, Regulačné diagramy z dát porovnávaním – pre atributívne znaky

  2. DEŇ

  08:45 - 09:00 Prezentácia účastníkov
  09:00 - 09:15 Úvod a otvorenie kurzu
  09:15 - 10:30 Typy variability – variabilita polohy, variabilita šírky
  10:30 - 12:30 Opakovateľnosť, reprodukovateľnosť GGR
  12:30 - 13:00 Obedná prestávka
  13:00 - 14:30 Metóda založená na rozpätí RM, Metóda priemeru a rozpätia ARM
  14:30 - 16:00 Metóda ANOVA, Metóda priemeru a rozpätia – delené vzorky, Štúdie systémov merania metódou porovnávaním (atributívne znaky), Krátka metóda, Metóda analýzy rizík – krížové tabuľky, Metodika detekcie signálu – podľa VDA 5.2
 • ŠKOLITELIA
  Ing. Katarína Žáková - audítorka TÜV SÜD Slovakia, dlhé roky pôsobila na interných pozíciách vo firmách v Automotive oblasti

 • CENNÍK

  Prezenčne:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 378,00 € 453,60 €
  štandardná cena 420,00 € 504,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu