Safety Certificate for Contractors

Školenie SCC – Sicherheits Certifikat Contraktoren / Safety Certificate Contractors / Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Školenie SCC – Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov

 

Komu je kurz určený

Kurz je určený najmä pre dodávateľské a subdodávateľské firmy, ktoré poskytujú technické služby v priestoroch iných subjektov (petrochemický priemysel, stavebníctvo atď.).

Certifikát SCC zaisťuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom a s profesionálnym riadením bezpečnosti.


CertifikovanÁ bezpečnosť dodávateľov

Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors) je medzinárodne uznávaný štandard, ktorý zahŕňa vysoké požiadavky na bezpečnosť práce, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia do jednotného bezpečnostného konceptu.


CERTIFIKÁT

Platnosť certifikátu je 5 rokov a je vydávaný v anglickom a nemeckom jazyku.

POZOR – Zmena platnosti certifikátov.

Z dôvodu zmeny vlastníka schémy SCC z DGMK e.V. na VAZ e. V. (Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften e.V.), SCC certifikáty vydané od 01/2022 budú mať platnosť 5 rokov. Zároveň všetky doteraz vydané certifikáty stratia svoju platnosť 31.10.2026, bez ohľadu na platnosť, ktorá je na certifikátoch uvedená.

 

 • ŠKOLITEĽ

  Ing. Katarína Oravská – TÜV SÜD Lead Auditor

  Ing. Marek Štefanko – TÜV SÜD Lead Audito

  Mgr. Katarína Hlavatá - Externý audítor, ABT, TPO

  Skúšobný komisár: Ing. Lucia Horňáková
 • SCC podľa dokumentu 017

  Komu je školenie určené?

  Vedúcim operatívne činných pracovníkov vo všetkých profesiách (napr.stavbyvedúci, projektový vedúci, technici, majstri, predáci, stavebný dozor).

   

  Obsah školenia

  • legislatíva v oblasti bezpečnosti práce
  • posudzovanie rizík a identifikácia ohrozenia
  • príčiny úrazu a nahlásenie úrazu
  • bezpečné správanie sa na pracovisku
  • organizácia prevádzky
  • úlohy, práva a povinnosti zamestnávateľov k zamestnancom
  • predpisy vzhľadom k pracovnému miestu a vykonávaným činnostiam
  • núdzové opatrenia
  • nebezpečné látky, nebezpečný náklad
  • protipožiarna ochrana a ochrana pred výbuchom
  • pracovné prostriedky
  • pracovné postupy
  • osobné ochranné prostriedky
  • elektrina a žiarenie
  • ergonómia pracovného miesta
  • osobné ochranné prostriedky

   

  Čo Vám školenie prinesie?

  Získate znalosti podľa požiadaviek systému bezpečnosti podľa SCC a praxou osvedčené know – how v oblasti BOZP, ochrany zdravia a životného prostredia. Preškolením pracovníkov prispejete k zamedzeniu úrazov. Certifikáciou SCC splníte požiadavky na vzdelanie dodávateľov a predpoklady pre certifikáciu Vašej spoločnosti podľa SCC.

  Úspešným absolvovaním záverečnej skúšky získate certifikát s platnosťou na 5 rokov.

 • SCC podľa dokumentu 018

  Komu je školenie určené?


  Operatívne činným pracovníkom vo všetkých profesiách (napr. robotníkom, kvalifikovaným pracovníkom, samostatne pracujúcim živnostníkom, montérom, elektromontérom, zámočníkom, zváračom, obsluhovateľom technických zariadení).

   

  Obsah školenia

  • legislatíva v oblasti bezpečnosti práce
  • posudzovanie rizík a identifikácia ohrozenia
  • príčiny úrazu a nahlásenie úrazu
  • bezpečné správanie sa na pracovisku
  • úlohy, práva a povinnosti zamestnávateľov k zamestnancom
  • núdzové opatrenia
  • nebezpečné látky, nebezpečný náklad
  • protipožiarna ochrana a ochrana pred výbuchom
  • pracovné prostriedky
  • pracovné postupy
  • osobné ochranné prostriedky
  • elektrina a žiarenie

   

  Čo Vám školenie prinesie?

  Získate znalosti vzhľadom na požiadavky systému bezpečnosti podľa SCC a praxou overené know- how v oblasti BOZP, ochrany zdravia a životného prostredia. Preškolením pracovníkov prispejete k zamedzeniu úrazov a pracovných neschopností. Certifikáciou SCC splníte požiadavky na vzdelanie dodávateľa a predpoklady pre certifikáciu vašej spoločnosti podľa SCC.

  Úspešným absolvovaním záverečnej skúšky získate certifikát s platnosťou na 5 rokov.

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Prezenčná forma kurzu:
  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania a Certifikátu. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Miesto školenia:
  TÜV SÜD Slovakia, pobočka Bratislava alebo Košice
  Po vzájomnej dohode je možnosť vykonania školenia v zaistených priestoroch odberateľa a aj mimo plánovaný termín.

  Uzávierka prihlášok na skúšky je vždy 2 týždne pred termínom skúšky.

  V prípade nedostatočného počtu účastníkov si organizátor kurzu, spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., vyhradzuje právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín. Právo na zmenu termínu a miesta konania si TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vyhradzuje v prípade vzniku situácií, ktoré nedokáže ovplyvniť. Po naplnení kapacity kurzu budú ďalší účastníci presunutí na ďalší stanovený termín, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

  Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania a Certifikáty budú zaslané po uhradení účastníckeho poplatku.

  Pre aktuálne termíny školení kontaktujte TÜV SÜD Akadémiu na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu