Riadenie kvality softvéru podľa noriem radu ISO/IEC 25000

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Riadenie kvality softvéru podľa noriem radu ISO/IEC 25000

 

Komu je kurz určený

 • Manažéri kvality v IT organizáciách
 • Manažéri projektov a manažéri procesov v IT organizáciách
 • Manažéri testov a testeri v IT organizáciách
 • Manažéri IT – v akýchkoľvek organizáciách

CIEĽ KURZU

Kurz je zameraný na poskytnutie základných informácií a pravidiel pre oblasť riadenia kvality softvéru. Organizačne a obsahovo sa kurz zameriava na procesné požiadavky a produktové požiadavky.
Kurz primárne vychádza z noriem radu ISO/IEC 25000 ale využíva aj ďalšie medzinárodné normy, ktoré sa oblasti softvérového inžinierstva venujú.


Čo vám prinesie toto školenie?

Základné princípy a zásady riadenia kvality softvéru

Základný prehľad a logiku procesov riadenia kvality softvéru

Definícia a charakteristika procesov riadenia kvality softvéru 

Prepojenie procesov riadenia kvality softvéru s procesmi riadenia IT

Prepojenie a riadenie procesov IT v kontexte riadenia kvality softvéru

Riadenie kvality softvéru:

a) Procesné – postupy, zodpovednosti
b) Produktové – artefakty (metaprodukty a finálne produkty)


pridaná hodnota pre klienta

Každý účastník navyše obdrží:

1. Procesná mapa procesov IT

2. Procesná mapa procesov riadenia kvality softvéru

3. Databáza typických IT rizík

4. Prehľad noriem ISO pre oblasť softvérového inžinierstva

Po ukončení školenia obdrží každý účastník doklad o absolvovaní vzdelávania.


požiadavky na účastníka

 • Základné znalosti IT
 • Základné znalosti projektového riadenia
 • Základné znalosti procesného riadenia
 • Základné znalosti riadenia IT služieb

 • ROZSAH ŠKOLENIA: 1 deň (9:00 - 16:00 hod.)
   
  1. Základné pojmy v oblasti softvérového inžinierstva

  2. Základné pojmy v oblasti kvality softvéru
  3. Procesy a procesné riadenie v oblasti IT:

  a) Riadenie požiadaviek
  b) Riadenie projektov IT
  c) Riadenie prevádzky IT
  d) Riadenie kvality IT

  4. Špecifiká riadenia kvality softvéru

  a) Riadenie kvality IT procesov
  b) Riadenie kvality IT produktov

  5. Prehľad noriem radu ISO pre oblasť riadenia IT

  a) ISO 12 207 – Procesy životného cyklu SW
  b) ISO 20 000 – Riadenie IT služieb
  c) ISO 25 000 – Riadenie kvality softvéru
  d) Ostatné relevantné podporné normy

  6. Praktické skúsenosti
  7. Zhrnutie a opakovanie
  8. Záverečný test

 • CENNÍK

  Webinár:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 297,50 € 357,00 €
  štandardná cena 350,00 € 420,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu