Lean management

Úroveň 1

Úroveň 1

Na tomto školení sa účastníci školenia dozvedia čo je podstata LEAN nástrojov, načo  slúžia a ako ich efektívne a jednoducho použiť v praxi. Súčasťou školenia je aj praktické cvičenie zamerané na vybranú metodiku (podľa výberu a skúseností účastníkov).

Kurz/Školenie môže byť uskutočnené v SJ alebo Aj podľa záujmu.


Komu je kurz určený

Kurz je určený každej firme, ktorá chce zvyšovať efektivitu procesov a eliminovať nepotrebné plytvania efektívnym a metodickým postupom. 


Čo vám kurz prinesie

Školenie naučí účastníkov ako správne identifikovať a eliminovať plytvania vznikajúce predovšetkým vo výrobnom procese a jeho podporných procesoch.

Účastníci školenia sa oboznámia so základnými  metodikami pre vhodné definovanie Lean plánu a prioritizáciu definovaných workshopov.

Po školení by mali jeho absolventi vedieť správne určiť aká metodika je vhodná pre ktorý druh plytvania resp. problému v procese a následne ju metodicky aplikovať.

 

Extra výhoda / Pridaná hodnota pre klienta

Úspory, eliminácia plytvaní, vyššia efektivita


Požiadavky na účastníka

Školenie/ kurz je vhodný pre osoby pracujúce na riadiacich alebo inžinierskych pozíciách prioritne výrobných firiem (manažment firiem, pracovníci technického úseku, riadiaci pracovníci výrobného úseku /manažéri, vedúci oddelení, pracovníci procesného oddelenia, prípadne pracovníci oddelenia kvality (inžinierske pozície).


Výstupný doklad

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.


Po ukončení školenia Lean management je možné pokračovať kurzami pre pokročilých, aj vo firme s praktickou časťou priamo v procese:

 • VSM - Value Stream mapping (2 dni)
 • HOSHIN - efektivita procesu (2-4 podľa veľkosti procesu, t.j. počet operácií, počet operátorov v procese)
 • SMED - Single Minute Exchange of Die (2 dni) 
 • 5S (2 dni)
 • DMAIC Lean Six Sigma (3 dni)
 • PPS - Practical Problem Solving – určené hlavne pre kvalitatívne problémy (1 deň)

Cena doplnkových kurzov na vyžiadanie.

 

 • PROGRAM KURZU

  Prvý deň:

  1. Predstavenie LEAN (podstata, vznik, aplikácia, ...)

  2. Princípy LEAN metodík

  3. Predstavenie hlavných LEAN metód a ich použitie (časť 1)

   

  Druhý deň:

  4. Predstavenie hlavných LEAN metód a ich použitie (časť 2)

  5. Prípadová štúdia: praktický nácvik použitia vybranej metódy (HOSHIN, DMAIC LSS, SMED, SS)

  6. Zhrnutie, diskusia

 • CENNÍK

  Prezenčná forma Kurzu:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 350,00 € 420,00 € 
  štandardná cena 400,00 € 480,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu