Interný audítor systému manažérstva súladu podľa normy ISO 37301

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor systému manažérstva súladu podľa normy ISO 37301

 

Komu je kurz určený?

Zamestnancom, ktorí sú zodpovední za compliance spoločnosti - napr. Compliance manažérom. Zamestnancom povereným za výkon interných auditov.


Cieľ kurzu

Po dokončení školenia budú úspešní absolventi schopní realizovať interné audity pre oblasť ISO 37301 s pochopením významu compliance v rámci riadenia organizácie.


Obsah kurzu

 • Čo je compliance?
 • Úvod do systému  manažérstva súladu podľa ISO 37301:2021
 • Požiadavky normy ISO 37301
 • Súvislosti organizácie
 • Vodcovstvo
 • Plánovanie
 • Podpora
 • Prevádzka
 • Hodnotenie výkonnosti
 • Zlepšovanie

 

 • PROGRAM KURZU

  1. DEŇ

  Trvanie kurzu: 09:00 - 14:00 hod.

 • ŠKOLITELIA
  Ing. Alexandra Janeková - Vedúci audítor TÜV SÜD Slovakia
 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu:

  Cena kurzu: 250,00 € bez DPH (300,00 € s DPH) / osoba.

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 212,50 € bez DPH (255,00 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať emailom na [email protected]

   

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu