Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Preškolenie interných audítorov systému informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001 a EN ISO 19011

Odborné vzdelávanie

Preškolenie interných audítorov systému informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001 a EN ISO 19011

 

Komu je kurz určený

Kurz je určený interným audítorom, ktorí si chcú udržať kvalifikáciu interného audítora informačnej bezpečnosti.


CIEĽ KURZU

Objasniť rozdiely medzi normami pre informačnú bezpečnosť ISO 27001: 2013 a ISO 27001: 2017. Získať námety na aplikáciu nových požiadaviek normy do zavedených systémov riadenia informačnej bezpečnosti vyplývajúcich z revízie normy ISO 27001: 2017.


CERTIFIKÁT

Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje naďalej vykonávať interné audity. Osvedčenie platí 3 roky.

 • PROGRAM ŠKOLENIA

  1. DEŇ

  09:00 - 12:00     Výklad nových požiadaviek normy STN ISO/IEC 27001 na SMIB, vyplývajúcich z revízie normy

  12:00 - 12:30     Prestávka na obed

  12:30 - 15:00     Vysvetlenie rozdielov a námety na aplikáciu nových požiadaviek normy do zavedených SMIB

  15:00 - 17:30     Výskyt a riešenie najčastejších nezhôd v SMIB podľa skúseností z certifikačných auditov

 • PLATOBNÉ PODMIENKY
  Cena kurzu: 190,00 € bez DPH (228,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 161,50 € bez DPH (193,80 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa