Preškolenie interných audítorov systému informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001 a EN ISO 19011

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Preškolenie interných audítorov systému informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001 a EN ISO 19011

 

Komu je kurz určený

Kurz je určený interným audítorom, ktorí si chcú udržať kvalifikáciu interného audítora informačnej bezpečnosti.


CIEĽ KURZU

Norma ISO / IEC 27001: 2013 špecifikuje požiadavky na zavedenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizácii. Zahŕňa tiež požiadavky na hodnotenie a riadenie rizík informačnej bezpečnosti, prispôsobené potrebám organizácie. Požiadavky stanovené v ISO / IEC 27001: 2013 sú všeobecné a sú vhodné na implementáciu vo všetkých typoch organizácií.

Absolvovaním kurzu preškolenia interných audítorov získate aktuálne informácie z oblasti manažérstva informačnej bezpečnosti a predĺžite si platnosť osvedčenia interného audítora. Získate námety na aplikáciu požiadaviek normy do zavedených systémov manažérstva informačnej bezpečnosti.


CERTIFIKÁT

Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje naďalej vykonávať interné audity. Osvedčenie platí 3 roky.

 • PROGRAM ŠKOLENIA

  09:00 – 14:00 hod. – prednáška

  Presný program kurzu doplníme.

 • PLATOBNÉ PODMIENKY
  Cena kurzu: 250,00 € bez DPH (300,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 212,50 € bez DPH (255,00 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu