Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Interným audítorom IATF 16949, ktorí si chcú udržať kvalifikáciu, ako aj manažérom, ktorí riadia SMK podľa požiadaviek normy IATF 16949..


CIEĽ KURZU

 • udržanie si kvalifikácie interného audítora
 • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch


Čo vám kurz prinesie?

Rozšírite svoje znalosti a kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov a dodávateľských auditov podľa požiadaviek IAFT 16949 a špecifických požiadaviek OEM. Účastníci získajú „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov. Osvedčenie platí 3 roky od dátumu vystavenia.


Obsah kurzu

 • oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre automobilový priemysel,
 • oboznámenie sa so zmenami v normách a predpisoch – SI, FAQ (komuniké IATF),
 • procesný prístup k auditovaniu v automobilovom priemysle - zistenia z witness auditov vykonaných dozorným orgánom IATF,
 • najčastejšie sa opakujúce nezhody pri certifikačných auditoch podľa požiadaviek noriem IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015,
 • príklady z praxe, diskusia
 • PROGRAM KURZU

  08:00 - 08:15  Prezentácia účastníkov
  08:15 - 08:45  Úvod (otvorenie kurzu, oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu)
  08:45 - 09:30  Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov v automobilovom priemysle
  09:30 - 11:00  Oboznámenie so zmenami v „Pravidlách pre certifikáciu v automobilovom priemysle“ - SI a FAQ
  11:00 - 12:00  Procesný prístup k auditovaniu v automobilovom priemysle - zistenia z witness auditov vykonaných dozorným orgánom IATF
  12:00 - 12:30  Prestávka na obed
  12:30 - 16:15 Najčastejšie sa opakujúce nezhody pri certifikačných auditoch podľa požiadaviek noriem IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015, príklady z praxe, diskusia
  16:15 - 16:30  Vyhodnotenie kurzu; Záver


 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu: 250,00 € bez DPH (300,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 212,50 € bez DPH (255,00 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu