IATF 16949 wp download

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa IATF 16949

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor. Osoby pracujúce v oblasti manažérstva kvality, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu.


CIEĽ KURZU

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy IATF 16949:2016 a požiadavky EN ISO 9001:2015. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov podľa normy EN ISO 19011 v zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016. 


Čo vám kurz prinesie?

Získate znalosti a kvalifikáciu pre uskutočňovanie interných auditov a dodávateľských auditov podľa požiadaviek IAFT 16949 a špecifických požiadaviek OEM. Zorientujete sa v základných technikách zabezpečovania kvality v automobilovom priemysle. Školenie je ukončené záverečným testom, na ktorého základe Vám bude vystavené osvedčenie Interného audítora (Platnosť osvedčenia je 3 roky).


Obsah a trvanie kurzu

 • zmeny IATF 16949 proti ISO/TS 16949,
 • základný výklad požiadaviek ISO 9001:2015 a IATF 16949,
 • špecifické požiadavky zákazníkov,
 • core tools: APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA – základné znalosti,
 • procesný prístup k auditovaniu podľa IATF,
 • praktické precvičenie techniky auditovania.

Školenie je svojim komplexným obsahom a rozsahom jediné na slovenskom trhu a je možné ho absolvovať v trvaní 4 alebo 5 dní. Program kurzu je rovnaký pri oboch variantoch, líši sa len dĺžka trvania.

 

 • PROGRAM KURZU

  Školenie je možné absolvovať v rozsahu 4 alebo 5 dní. Program kurzu je rovnaký pri oboch variantoch, líši sa len dĺžka trvania.

   

  1. DEŇ

   

  08:00 – 08:15  Prezentácia účastníkov
  08:15 – 08:45  Úvod (otvorenie kurzu, oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu);
  08:45 –10:00  Systémy manažérstva kvality (SMK) (história vývoja systémov kvality, normy ISO 9001, ISO/TS, smernice VDA, QS,.
  10:00 – 13:00  Požiadavky ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016 (úvod a predmet normy, procesný prístup, pojmy a definície) + diskusia;
  13:00 – 13:30  Prestávka na obed
  13:30 – 15:30  Pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa IATF (5. vydanie z 1.11.2016) + vybrané požiadavky doplnené o FAQ a SI + diskusia;
  15:30 – 16:30  Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016 s diskusiou;
  16:30 – 17:00  Diskusia

   

  2. DEŇ

   

  08:00 – 13:00  Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016 s diskusiou; s prestávkou

  13:00 – 13:30  Prestávka na obed

  13:30 – 16:00  Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016 s diskusiou

  16:00 – 16:30  Praktická príprava - riešenie prípadových štúdií

  16:30 – 17:00  Diskusia

   

  3. DEŇ

  08:00 – 09:00  Prezentácia riešení s diskusiou - workshop
  09:00 – 13:00  Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016 s diskusiou
  13:00 – 13:30  Prestávka na obed
  13:30 – 16:00  Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016, najčastejšie odchýlky pri certifikačných auditoch podľa požiadaviek IATF – diskusia
  16:00 – 16:30  Praktická príprava - riešenie prípadových štúdií
  16:30 – 17:00  Diskusia

   

  4. DEŇ

  08:00 – 09:00  Prezentácia riešení s diskusiou - workshop
  09:00 – 13:00  Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016, najčastejšie odchýlky pri certifikačných auditoch podľa požiadaviek IATF – diskusia
  13:00 – 13:30  Prestávka na obed
  13:30 – 15:00  Výklad vybraných častí normy ISO 19011
  15:00 – 16:00  Záverečné skúšky – test
  16:00               Diskusia, Vyhodnotenie kurzu, Záver


 • CENNÍK

  Prezenčná / online forma kurzu:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 585,00 € 702,00 €
  štandardná cena 650,00 € 780,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed (prezenčná forma), záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu pri prezenčnej forme si účastníci zabezpečujú individuálne.

   

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu