cybersecurity

REAL WORLD FORESIS ANALYSIS

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

CIEĽ ŠKOLENIA

Cieľom školenia je pripraviť technických špecialistov a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť na vykonanie forenznej analýzy pre potreby incident response, podpory interného vyšetrovania alebo zistenia aktivity na predloženom zariadení.

Dôraz školenia je kladený na praktické využitie získaných poznatkov v reálnych prípadoch ako aj na praktické preverenie získaných zručnosti pri analýze jednotlivých artefaktov, interpretovať ich kontext v rámci riešeného prípadu a správne vyhodnotiť ich význam.. Cvičenia sú riešené v predpripravenom prostredí. Účastníci sa oboznámia so širokou paletou nástrojov a techník, prostredníctvom ktorých budú schopní získať a interpretovať informácie. Prezentované postupy sú okamžite použiteľné v praxi.

Počas týždňa budú účastníci vedení k samostatnému zaznamenávaniu výsledkov ich práce a vedení v koncepčnom ukladaní informácií a vyhýbaniu sa štandardným chybám pri interpretácií analyzovaných digitálnych stôp a ich významu pre riešený prípad.

Školenie vychádza z aktuálnych skúseností lektorov s vyšetrovaním medzinárodných bezpečnostných incidentov typu malware či ransomware, analýz infekcií zariadení prostredníctvom phishingu, či s prípadmi exfiltrácie dát z organizácie.

Po absolvovaní školenia bude účastník schopný zaistiť digitálne stopy, vykonať základnú forenznú analýzu OS Windows, a zdokumentovať proces od začiatku riešenia incidentu až po vytvorenie finálneho reportu.


ROZSAH ŠKOLENIA

Rozsah školenia je 5(+1) dní resp. 40(+8) hodín


 • PROGRAM ŠKOLENIA

  Školenie je rozdelené do viacerých okruhov, v ktorých sa účastníci oboznámia s nasledujúcimi aspektami forenznej analýzy platformy Windows:

  • Zaisťovanie digitálnych stôp

  • Príprava analytického prostredia

  • Forenzná analýza Windows registrov

  • Microsoft Event Logs: profilovanie používateľskej aktivity, spúšťanie a inštalácia programov, vzdialený prístup a ďalšie

  • Analýza artefaktov o používateľskej aktivite

  • Analýza artefaktov o spúšťaní súborov a aplikácií

  • Analýza artefaktov perzistencie

  • Forenzná analýza emailov

  • Forenzná analýza webových prehliadačov a cloudových úložísk

  • Analýza artefaktov súborového systému NTFS

  • Forenzná analýza pamäte RAM

  • A ďalšie

 • POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKA

  Real world forenzná analýza je pokročilé školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre maximálny prínos školenia by účastník mal mať nasledujúce znalosti:

  • Windows administrátor – pokročilý

  • Sieťový administrátor – základy

  • Prehľad v oblasti kybernetickej bezpečnosti

   

  Požiadavky na notebook:

  • Operačná pamäť – aspoň 16 GB RAM

  • Voľné miesto na disku – aspoň 200 GB

  • Virtualizačné prostredie: Podporovaná verzia VMWare Workstation, VMWare Player, Virtualbox.

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Školenie - Forenzná analýza 4000,- € / osoba

  Uvedená cena je bez DPH.

 • ŠKOLITELIA
  Ing. Zuzana Vargová, GCFA; Senior Forensic Analyst, IstroSec s.r.o.

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

 

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu