automotive kruzy

Harmonizovaná FMEA a Plán kontroly a riadenia (Control plan)

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Harmonizovaná FMEA a Plán kontroly a riadenia (Control plan)

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Najmä pre pracovníkov z oblasti inžinierstva, kvality, interných audítorov a manažmentu výrobných spoločností.


CIEĽ KURZU

Poskytnúť účastníkom kurzu základné informácie o procese tvorby FMEA (podľa harmonizovanej príručky VDA & AIAG) a Plánu kontroly a riadenia v procese návrhu a vývoja produktu a ich aktualizácie v sériovej výrobe. Školenie je zamerané na vzájomné väzby procesnej FMEA , Plánov kontroly a riadenia a ich výstupy, ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu výkonnosti a kontroly procesov.


Čo vám kurz prinesie?

 • znalosť o témach
 • orientáciu v typoch a pojmoch
 • príklady praktického riešenia
 • zdieľanie skúseností v skupine účastníkov

 • PROGRAM KURZU

  1. DEŇ

   

  08:30 - 10:00 Predstavenie analýzy harmonizovaná FMEA
  10:00 - 11:00 Typy FMEA
  11:00 - 12:30 Tvorba P-MEA (7 krokov)
  12:30 - 13:00 Prestávka na obed
  13:00 - 14:30 Tvorba P-MEA (7 krokov) - pokračovanie
  14:30 – 17:00 Čo je Plán kontroly a riadenia a prečo ho organizácia vytvára

   

  2. DEŇ

   

  08:30 - 10:30 Tvorba Plánu kontroly a riadenia
  10:30 - 11:30 Súvislosti a väzby FMEA a Plánu kontroly a riadenia
  11:30 - 12:30 Aktualizácia FMEA a Plánu kontroly a riadenia v sériovej prevádzke
  12:30 - 13:00 Prestávka na obed
  13:00 - 14:30 Výstupy FMEA a Plánu kontroly a riadenia
  14:30 – 17:00 Praktické cvičenie, záverečný test

   


 • ŠKOLITELIA
  Ing. Katarína Žáková - audítorka TÜV SÜD Slovakia, dlhé roky pôsobila na interných pozíciách vo firmách v Automotive oblasti

 • CENNÍK

  Prezenčne:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 378,00 € 453,60 €
  štandardná cena 420,00 € 504,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu