E-learning Právne požiadavky organizácie v oblasti BOZP, OPP a OŽP

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

e-learning zameraný na objasnenie základných právnych požiadaviek organizácie v oblasti BOZP, OPP a OŽP s cieľom zvýšiť odborné znalosti a kvalifikáciu interných audítorov pre SM BOPZ a EMS.

Komu je e-learning určený

Odborníkom a zamestnancom vykonávajúcim činnosť interného audítora SM BOZP a interného audítora EMS (pokiaľ títo nevykonávajú súčasne činnosť bezpečnostného technika a environmentalistu).


ČO VÁM e-learning PRINESIE?

Odborné znalosti z právnych požiadaviek BOZP, OPP a OŽP, ktoré interní audítori využijú pre kvalifikovaný výkon. Zlepšovanie výkonnosti predmetných SM v organizáciách. Výhodou školenia je, že účastníci získajú znalosti právnych požiadaviek bez absolvovania kurzu bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.

 • OBSAH ŠKOLENIA

  Objasnenie požiadaviek platnej legislatívy v oblasti BOZP, OPP a OŽP vo forme otázok s usmernením na výklad platnej legislatívy (krátky výklad s uvedením platnej legislatívy).

  Základné požiadavky organizácie v oblasti:

  • bezpečnosti práce – zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany zdravia – zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany pred požiarmi – zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a jeho vykonávajúce predpisy
  • ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a jeho vykonávacie predpisy
  • odpadového hospodárstva – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

   

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena e-learningu: 160,00 € bez DPH (192,00 € s DPH) / osoba

  V cene je zahrnutý prístup do e-learningu v trvaní 1 rok s možnosťou stiahnutia Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza vopred, na základe vystavenej zálohovej faktúry. V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected].

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu