shutterstock_1425589352

Compliance - Korupcia a úplatkárstvo

e-learning

e-learning

Preškolenie zamestnancov on-line v oblasti COMPLIANCE – KORUPCIA A ÚPLATKÁRSTVO.

E-learning je možné upraviť tak, aby zodpovedal presne vašim zavedeným postupom a potrebám.


pre koho je E-LEARNING URČENý?

Je ideálny pre absolvovanie zamestnancami 1x ročne pre udržanie povedomia v oblasti COMPLIANCE – KORUPCIE A ÚPLATKÁRSTVA a predloženie preškolenia zamestnancov.


PReČo SI OBJEDNAť KURZ?

 • Nastavíme vám školenie na mieru.
 • Školenie zodpovedajúce reálnej situácii vo vašej spoločnosti.
 • Otázky v záverečnom teste je možné upraviť podľa zadania zákazníka.
 • Na vyžiadanie vám zašleme report, v ktorom uvidíte, kto už kurz absolvoval a kto nie.
 • E-learning je vhodná forma vzdelávania zamestnancov firiem, z pohodlia kancelárie alebo domova.
 • Je pripravený odborníkmi na problematiku compliance.
 • Po ukončení kurzu a úspešnom absolvovaní testu získa účastník E-learningu osvedčenie o absolvovaní od TÜV SÜD Slovakia.
 • Kurz je dostupný 9 mesiacov

OSVeDČENie

Po úspešnom absolvovaní testu získa účastník osvedčenie o absolvovaní kurzu.


OBSAH E-LEARNINGU

 • Zamedzenie korupcii a úplatkárstvu
 • S čím sa nezahrávať
 • Význam pojmov
 • Príklady stretu záujmov
 • Politika nulovej tolerancie
 • Riziká
 • Kontrolné mechanizmy
 • Kultúra otvorenej organizácie
 • Prečo sú zásady dôležité
 • Čo robiť a čo nerobiť
 • Ako ku korupcii môže dôjsť
 • Riadenie a monitoring korupčných rizík
 • Piliere pre boj s korupciou
 • Protikorupčný postoj
 • Etický kódex
 • Platobné podmienky

  Cena prístupu do e-learningového vzdelávania je 50 € bez DPH (60 € s DPH) / osoba. 

  V prípade záujmu o množstevnú zľavu pri nákupe e-learningu nás kontaktujte na: [email protected] alebo na tel.: 0903 580 019.

  Množstevné zľavy sú štandardne nastavené na:

  Počet prístupov e-learningu Zľava v %
  4 - 9 20%
  10 - 20 30%
  21 - viac 50%

   

  Požadovaný počet prístupov uveďte do poznámky v objednávkovom formulári.

  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vopred na základe zaslanej zálohovej faktúry. Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú zaslané po uhradení účastníckeho poplatku.

 

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu