ATEX

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Kvalifikácia pracovníkov pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle EN 60079-14 PRE:

 • zodpovedné osoby, prevádzkových pracovníkov/technikov a konštruktérov (projektantov).

Kurz vedie kvalifikovaný lektor so skúsenosťami z kontroly stavu bezpečnosti elektrických inštalácii v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a  pri kurze sa používajú reálne zariadenia a dokumentácia ako učebné pomôcky.

Minimálny počet účastníkov pre uskutočnenie kurzu: 6

Termín školenia bude oznámený po dohode s prihlásenými.


Komu je kurz určený

 • Kurz je určený všetkým pracovníkom, ktorí inštalujú, kontrolujú alebo robia údržbu elektrických zariadení v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, prípadne takýchto pracovníkov riadia alebo zodpovedajú za takéto priestory.
 • Taktiež pre projektantov elektrickej inštalácie do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

Požiadavky na účastníka

Predpokladá sa vzdelanie elektrotechnického smeru a kvalifikácia v zmysle Vyhlášky 508/2009 §21 až 24 vítaná.


Čo vám kurz prinesie

 • Vďaka kurzu získate znalosti, ktoré sú nevyhnutné pre prácu v priestore s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Kvalifikovaní pracovníci sú prevencia pre možné chyby, ktoré sa môžu stať pri výbere a montáži elektrickej inštalácie v priestore s nebezpečenstvom výbuchu. Kvalifikáciu vyžaduje EN 60079-14. 

Doklad o absolvovaní školenia

Absolventi školenia získajú na po skončení kurzu potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

 • ROZSAH & OBSAH KURZU

  ROZSAH KURZU: 2 x 8 hodín 

  OBSAH KURZU:

  • Princípy a zásady ochrany pred výbuchom
  • Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu (základne zásady)
  • Posudzovanie zhody zariadení, ktoré sa používajú v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, dokumentácia, označovanie. (ATEX direktíva)
  • Výber zariadení do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu
  • Zásady inštalácie zariadení do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu
  • Kontrola zariadení, inštalácii v priestore s nebezpečenstvom výbuchu
  1. ŠKOLITEĽ

    

   Ján Jeleň

    

    

    

    

   Ing. Ján Jeleň - Business Unit Manager PWS (power and system)

    

    

  2. PLATOBNÉ PODMIENKY

   Štandardná cena kurzu:

   390,00 € bez DPH (468,00 € s DPH) / osoba.
   Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia.
    
   Webinár:

   V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

   Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry, kontaktujte nás e-mailom na [email protected].

   

  Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

  Čo je webinár a čo je elearning

  PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

  TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

  Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

  Získajte viac

  Vybrať lokalitu