APQP a PPAP (Pokročilé plánovanie kvality a vzorkovanie)

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

APQP a PPAP (Pokročilé plánovanie kvality a vzorkovanie)

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Je vhodný najmä pre pracovníkov z oblasti inžinierstva, kvality, interných audítorov a manažmentu výrobných spoločností z oblasti automobilového priemyslu.


CIEĽ KURZU

Priniesť účastníkom kurzu základné informácie o postupoch a metodikách pre plánovanie kvality v automobilovom priemysle (APQP) s ohľadom na jednotlivé fázy od definovania, cez vývoj až po vzorkovanie (PPAP) jeho požiadavky a úrovne predkladania..


Čo vám kurz prinesie?

 • orientáciu v problematike plánovania kvality a vzorkovania
 • prehľad jednotlivých krokov plánovania kvality od definície, vývoja, vzorkovania až po sériovú výrobu
 • využitie kľúčových nástrojov v plánovaní kvality
 • požiadavky normy IATF pre plánovanie kvality
 • praktické príklady
 • zdieľanie skúseností v skupine účastníkov

 • PROGRAM KURZU

  1. DEŇ

   

  09:00 – 10:00 Úvod do problematiky, základy plánovania kvality produktu.
  10:30 – 13:00 Fázy plánovania kvality v automobilovom priemysle.
  13:00 – 13:30 Prestávka na obed.
  13:30 – 15:00 Fázy plánovania kvality v automobilovom priemysle (pokračovanie).
  15:00 – 17:30 Základné techniky používané pri APQP (Flowchart, FMEA, KP, SPC).

  2. DEŇ

  09:00 – 11:00 Čo je PPAP, metódy PPAP.
  11:00 – 13:00 Úrovne predkladania vzorkovania.
  13:00 – 13:30 Prestávka na obed.
  13:30 – 15:30 Požiadavky, na kusy, sprievodka a uvoľnenie sériovej výroby.
  15:30 – 16:30 Záverečný test, koniec školenia.
 • ŠKOLITELIA
  Ing. Katarína Žáková - audítorka TÜV SÜD Slovakia, dlhé roky pôsobila na interných pozíciách vo firmách v Automotive oblasti

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu: 420,00 € bez DPH (504,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 357,00 € bez DPH (428,40 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu