automotive kruzy

5xWhy + Ishikawa + 8D Report + Poka-Yoke

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

5xWhy + Ishikawa + 8D Report + Poka-Yoke

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 

Najmä pre pracovníkov z oblasti inžinierstva, kvality, interných audítorov a manažmentu výrobných spoločností.


CIEĽ KURZU

Poskytnúť účastníkom kurzu základné informácie a praktické cvičenia metód 5xPrečo (5Why), Ishikawa, 8D Report a Poka-Yoke. Ich jednoduché a nenáročné použitie ich predurčuje na široké použitie do každej výrobnej i nevýrobnej spoločnosti na analýzu problému a jeho riešenie.


Čo vám kurz prinesie?

Po skončení kurzu bude účastník schopný určiť a jasne definovať problém, pripraviť analýzu možných príčin s použitím metód 5x Prečo, Ishikawa, 8D report, pracovať v tíme alebo moderovať prácu tímu, identifikovať hlavnú príčiny vzniku problému, navrhnúť opatrenia a kontrolovať účinnosť určených opatrení, prípadne predchádzať vzniku vady alebo nezhody vo výrobe metódou Poka-Yoke.

 • PROGRAM KURZU

  8:00 – 9:00 Úvod kurzu, predstavenie účastníkov, Teória 5Why

  9:00 – 10:00 Praktické cvičenie 5Why
  10:00 – 11:00 teória Ishikawa (Rybia kosť)
  11:00 – 12:00 Praktické cvičenie Ishikawa
  12:00 – 12:30 Obed
  12:30 – 13:30 Teória 8D report
  13:30 – 15:00 Praktické cvičenie 8D report
  15:00 – 16:00 teória Poka – Yoke, príklady
  16:00 – 16:30 záverečný test, ukončenie kurzu.


 • ŠKOLITELIA
  Ing. Katarína Žáková - audítorka TÜV SÜD Slovakia, dlhé roky pôsobila na interných pozíciách vo firmách v Automotive oblasti

 • CENNÍK

  Prezenčne:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 351,00 € 421,20 €
  štandardná cena 390,00 € 468,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu