Výroba a prevádzka technických zariadení

Objavte všetky naše služby

Objavte všetky naše služby

Ste výrobcom, dovozcom alebo distribútorom určených výrobkov?

Ako sú napr. strojové, tlakové, elektrické zariadenia, výťahy a iné?

 • Zistiť viac o službách

  Vykonávame posudzovanie zhody - zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám.

  Na základe rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sme autorizovaná osoba SKTC - 175, notifikovaná osoba NB 1353.

Chcete uviesť technické zariadenia do prevádzky alebo ste ich prevádzkovateľom?

Staráme sa o bezpečnosť technických zariadení počas celého ich životného cyklu.

Máte odbornú spôsobilosť na vykonávanie vašej práce?

Vzdelávame v oblasti ochrany práce na vyhradených technických zariadeniach.

NDT - aktivity v oblasti nedeštruktívneho testovania

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania.

Technická due diligence

Vylepšite predvídateľnosť a spoľahlivosť svojich finančných investícií.

 • Zistite viac o službách
  • Chcete mať istotu, že máte k dispozícii všetky doklady o Vašej nehnuteľnosti potrebné k jej užívaniu, prevádzke, prenájmu či predaju?
  • Potrebujete posúdiť úplnosť a správnosť sprievodnej dokumentácie technického zariadenia a technológie?
  • Potrebujete posúdenie Vášho projektu za účelom zabezpečenia financovania bankovou spoločnosťou?

  Inšpekciou na mieste overíme skutočný technický stav nehnuteľnosti, bezpečnosť stavby a pripravíme Vám technické stanovisko vrátene nedostatkov, ich riešenia a nacenenia.

  Zistite viac o službách due diligence

 

Auditor kybernetickej bezpecnosti

Pre ďalšie informácie ohľadom našich služieb kontaktujte:

 

Ing. Ján Trcka, Business Area Manager PMO
Tel.: +421 910 235 221
E-mail: [email protected], [email protected]

 

alebo nám zašlite váš dopyt


 

Získajte viac

Vybrať lokalitu