opakovana kontrola

Ako predísť najčastejším chybám na STK?

TÜV SÜD STK ponúka v Malackách a v Bratislave Predkontrolu zadarmo!

TÜV SÜD STK ponúka v Malackách a v Bratislave Predkontrolu zadarmo!

Pravidelná technická a emisná kontrola je kľúčovou súčasťou udržiavania vozidla v bezpečnom a spoľahlivom stave. Avšak, mnohí vodiči majú obavy z toho, že ich vozidlo skúškou neprejde a budú musieť investovať do jeho opravy. Štatistiky z roku 2022 ukazujú, že približne každé desiate vozidlo kontrolou neprejde na prvý pokus. Čo je potrebné spraviť pre to, aby ste zvýšili svoje šance na úspešné zvládnutie kontroly?

TÜV SÜD STK v Malackách ponúka do konca roka bezplatnú službu Predkontroly, v čiastočnom rozsahu, ktorá je  zameraná práve na najčastejšie nedostatky, kvôli ktorým vozidlá neprechádzajú technickou a emisnou kontrolou. Služba má dopomôcť motoristom odbúrať stres a obavy z  neúspešnej pravidelnej technickej a emisnej kontroly.

stk predkontrola

Rok 2022 z pohľadu STK na Slovensku

V roku 2022 bolo vo všetkých staniciach technickej kontroly (STK) v Slovenskej republike vykonaných celkovo 1 537 562 technických kontrol vozidiel, z toho bolo 1 326 903 technických kontrol pravidelných (zvyšok boli opakované, zvláštne alebo administratívne). Výsledkom vykonaných technických kontrol pravidelných bolo v 87,34% prípadoch hodnotené vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. V 148 850 prípadoch (11,22%) boli vozidlá z dôvodu zistenej vážnej chyby vyhodnotené ako dočasne spôsobilé a v 19 157 (1,44%) kvôli zistenej nebezpečnej chybe alebo kvôli iným z predpisov vyplývajúcim dôvodom ako nespôsobilé na premávku.

anketa stk

Najčastejšie chyby vozidiel na STK:

V rebríčku najčastejších chýb vozidiel odhalených na STK, majú prevahu chyby týkajúce sa brzdového systému jednoznačnú prevahu, čo dokazuje analýza spoločnosti TESTEK, a. s. s prevahou takmer 60% zo všetkých zistených chýb pri technickej kontrole. Funkčné a spoľahlivé brzdy, teda celá brzdová sústava je jedným z najdôležitejších aspektov bezpečnosti na cestách. Je preto zarážajúce, ako často majitelia vozidiel prehliadajú tento kľúčový aspekt údržby. Opotrebované brzdové platničky sú jednou z najčastejších chýb, ktoré STK zaznamenávajú. Slabý účinok bŕzd vplyvom ich opotrebenia môže mať závažné následky na bezpečnosť vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky.

stk priebeh

Ďalšou z najbežnejších chýb vozidiel zaznamenaných STK je nefunkčné niektoré svietidlo. Takmer 18% vozidiel neprejde technickou kontrolou práve kvôli chybám súvisiacich s osvetlením vozidla. Pravidelná kontrola všetkých svietidiel na Vašom vozidle môže takúto chybu jednoducho odhaliť. Chyby osvetlenia vozidla nezahŕňajú len nefungujúce predné a zadné svetlomety a svietidlá, ale aj osvetlenie tabuľky s EČV a iné svetelné zariadenia. Osvetlenie vozidla nie je len estetickým prvkom, ale má kľúčový vplyv na bezpečnosť na cestách, preto je potrebné mu venovať primeranú pozornosť a pravidelne ho kontrolovať.

stk kontrola

Ak sa pozrieme na najčastejšie chyby pri emisných kontrolách, tak ide najmú o signalizáciu poruchy motora indikovanú príslušnou kontrolkou na prístrojovej doske a s tým súvisiace načítanie chybových kódov z riadiacej jednotky motora, neštandardné zvuky kvôli ktorým je nutné emisnú kontrolu prerušiť, či únik chladiacej kvapaliny. Z nebezpečných chýb sú to namerané emisie HC, CO alebo súčiniteľ lambda pri zážihových motoroch alebo dymivosť pri vznetových motoroch, ktoré sú mimo tolerovaný rozsah.

Z analýzy spoločnosti TESTEK, a. s. vyplýva, že takmer 78% odhalených chýb na vozidlách bolo spojených s brzdami alebo svetelnými zariadeniami. Služba Predkontrola v čiastočnom rozsahu od TÜV SÜD STK Malacky Vám pomôže eliminovať jednoznačne najčastejšie príčiny, kvôli ktorým vozidlá kontrolami neprechádzajú. Je to jednoduchý spôsob, ako sa uistiť, že Vaše vozidlo je v bezpečnom a spoľahlivom stave a nemať stres z „ostrej“ technickej a emisnej kontroly.

Na záver však treba poznamenať,  nerobíte to kvôli kontrole ako takej, ale kvôli bezpečnosti seba a ostatných. Určite nemusíme zdôrazňovať, že mať v poriadku brzdy a svetlá je absolútny základ bezpečného vozidla. Nezabudnite, že bezpečnosť na cestách je v rukách každého vodiča. Pravidelná údržba ako aj kontrola vozidla pred STK môže predísť neúspešnej pravidelnej technickej a emisnej kontrole a vďaka ich absolvovaniu môžeme predísť vážnym nehodám a udržať naše cesty bezpečnými pre všetkých. Buďte zodpovední a udržujte svoje vozidlo v optimálnom stave.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu