mdz

Medzinárodnýí deň žien - 8.3.2023

Medzinárodný deň žien sa oslavuje už viac ako sto rokov a je celosvetovým dňom uznania sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických úspechov žien. Prvý krát sa oslavoval v Spojených štátoch v roku 1909 a od roku 1917 si získal široké uznanie a stal sa každoročnou oslavou úspechov žien.

Medzinárodný deň žien, ktorý sa oslavuje každoročne 8. marca, je príležitosťou na zamyslenie sa nad pokrokom dosiahnutým v oblasti rovnosti žien a mužov a ženských práv. Upozorňuje aj na problémy, ktorým ženy na celom svete stále čelia, vrátane násilia založeného na pohlaví, nerovného prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Ak si uvedomíme význam Medzinárodného dňa žien, môžeme všetci prispieť k tomu, aby ženy mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a podporiť spravodlivejší a rovnejší svet pre všetkých.


International Women's Day 2019

Získajte viac

Vybrať lokalitu