Vyhlásili sme výnimočné firmy 2023

VYHLÁSILI SME VÝNIMOČNÉ FIRMY 2023

Do projektu Výnimočná firma 2023, ktorú organizuje TÜV SÜD Slovakia, sa mohli zapojiť firmy a organizácie od februára 2023 do konca apríla 2023. Viac ako 50 firiem v tomto roku zabojovalo o prestížne ocenenie výnimočnosti za presadzovanie kvality, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti. Tím skúsených audítorov TÜV SÜD podrobne prešiel každú prihlášku a analyzoval aktivity zapojených firiem v presadzovaní kvality, inovácii a spoločenskej zodpovednosti. Tie najlepšie boli ocenené za ich výnimočnosť a získali aj certifikát výnimočnosti.

 

OCENENÁ FIRMA V KATEGÓRII: KVALITA - Hammerbacher SK, A.S.

Cieľom každej spoločnosti je poskytovať služby a produkty v tej najvyššej možnej kvalite. V tomto prieskume sme sa pozreli aj na riadenie firmy a jej zamestnancov a získavania spätej väzby za účelom zvyšovania kvality.

Prečítajte si rozhovor v Hospodárskych novinách.

 

OCENENÁ FIRMA V KATEGÓRII: INOVÁCIE - M2M solutions, S.R.O.

Pre fungovanie firmy je dôležité neustále napredovanie a prispôsobovanie meniacemu sa trhu. Zapojené firmy sme hodnotili aj z hľadiska ich prístupu k inováciám. Ako firmy inovujú svoje produkty, služby alebo procesy?

Prečítajte si rozhovor v Hospodárskych novinách.

 

OCENENÁ FIRMA V KATEGÓRII: SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ - Heneken melts, S.R.O.

Okrem environmentálnej stránky je tu aj zodpovednosť voči zamestnancom a aktivity spoločnosti, ktoré napomáhajú všeobecnému dobru. Pri hodnotení sme sa zamerali aj na spoločensky zodpovedné aktivity firmy, benefity a prístup zamestnancom.

Prečítajte si rozhovor v Hospodárskych novinách.

Gratulujeme spoločnosti Hammerbacher SK, a.s. za ich napredovanie v oblasti kvality, M2M Solutions, s.r.o. za neustále prinášanie inovácií. V neposlednom rade spoločnosti Heneken Melts, s.r.o., za aktivity podporujúce spoločenskú zodpovednosť. Inšpirujte aj naďalej svojou prácou a výsledkami všetkých okolo seba.

 

O TÜV SÜD SLOVAKIA

TÜV SÜD Slovakia je uznávanou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti certifikácie, inšpekcie a vzdelávania firiem. Sme členom skupiny TÜV SÜD – svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s viac ako 150-ročnou tradíciou. Skúsenosti našich odborníkov sme využili aj pri projekte Výnimočná firma. Našou snahou je poukázať na firmy, ktoré pôsobia a investujú na Slovensku a držia sa zásad kvality, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu