sustainable energy

Udržateľná energia

Zabezpečenie bezpečnosti a kvality v technológiách udržateľnej energie

Zabezpečenie bezpečnosti a kvality v technológiách udržateľnej energie

Služby pre udRžateľnú energiu

 

Naše portfólio služieb pre udržateľnú energiu zahŕňa témy o službách obnoviteľnej energie, ako je veterná energia, solárna energia a vodík. Ak sa chcete dozvedieť viac, preskúmajte oblasti služieb nižšie. Ak hľadáte konkrétnu službu, ktorá momentálne nie je uvedená, kontaktujte priamo náš tím.

vyroba vodika
Zoznámte sa s trendami, výzvami a službami pre výrobu nízkouhlíkového vodíka.
Zistiť viac
Storage and Distribution
Zoznámte sa s trendami, výzvami a službami v oblasti skladovania a distribúcie vodíka.
Zistiť viac
hydrogen application
Zoznámte sa s trendami, výzvami a službami pre využitie vodíka v priemysle a doprave.
Zistiť viac

 

vytvorenie udržateľnej budúcnosti

Spotreba energie vo výrobnom priemysle, železiarskom, oceliarskom, chemickom a petrochemickom priemysle je vysoká a zameraná na fosílne palivá. V reakcii na to, si vlády a podniky začínajú stanovovať ciele na zníženie týchto emisií uhlíka a zaväzujú sa k udržateľným energetickým riešeniam. Aby sa priemysel stal uhlíkovo neutrálnym do roku 2050, bude musieť prejsť masívnou transformáciou.

 

Defosilizácia je pre tieto odvetvia nevyhnutná, čo znamená, že spoločnosti budú musieť prejsť od štandardizovaných fosílnych palív na alternatívne nízkouhlíkové zdroje energie, aby splnili ciele zníženia CO2. Dekarbonizácia si bude vyžadovať technologický pokrok a odborné znalosti v konkrétnych prípadoch použitia na vytvorenie nových energetických systémov, alternatívnych zdrojov energie založených na zelenej elektrine a čistejších metód udržateľnej distribúcie a dopravy energie.

 

TÜV SÜD podporuje partnerov počas tohto prechodu s najvyššou mierou transparentnosti.

 

 

spoluprácou s nami, získate prístup k:

 

Globálnym a prispôsobeným odborným znalostiam v tomto odvetví

Naša globálna sieť odborníkov prináša interdisciplinárne skúsenosti z rôznych odvetví a konkrétnych projektov. Rozumieme výzvam dekarbonizácie energeticky náročných priemyselných odvetví a regionálnym výzvam pri plnení špecifických nariadení. Pracujeme vo vašom regióne a naše testovacie laboratóriá poskytujú relevantné poznatky pre hlavné priemyselné odvetvia.

 

Súlad a dôveru v technológie zelenej energie

TÜV SÜD poskytuje dôveru a transparentnosť medzi poskytovateľmi nových technológií, mimovládnymi organizáciami, výrobcami OEM a spoločnosťou. Poskytujeme rámce bezpečnosti a kvality prostredníctvom certifikácie, testovania a audítorských služieb pre vznikajúce technológie dekarbonizácie, ako sú nízkouhlíkové technológie, obnoviteľná energia a alternatívne palivá. V oblastiach dekarbonizácie, kde v súčasnosti nie je k dispozícii žiadny štandard, prinášame odborné a neutrálne odborné znalosti tretích strán, podobne ako náš projekt veriX.

 

Naši odborníci pripravili relevantný obsah o udržateľnej energii. Zistite viac o našich pohľadoch na udržateľnú energiu v našich Súvisiacich zdrojoch nižšie.

Získajte viac

Vybrať lokalitu