Komplexné služby pre distribučné reťazce

Komplexné služby pre distribučné reťazce

Zabezpečenie bezpečnosti potravín

Zabezpečenie bezpečnosti potravín

Kontrola dodávateľov do obchodných reťazcov

  • Food (certifikácia podľa ISO 22000, ISO 9001, HACCP, IFS, BRC, štandard vytvorený na základe požiadaviek obchodného reťazca, testovanie produktov)
  • Non food (certifikácia podľa BRC Consumer Products, ISO 22716, ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, štandard vytvorený na základe požiadaviek obchodného reťazca, testovanie produktov)
  • Logistika (IFS Logistic, ISO 9001)

Kontrola bezpečnosti predajní a vnútorného vybavenia a manipulačnej techniky

  • Kontrola regálov, BOZP a požiarna ochrana
  • Revízia el. a technických zariadení
  • Služby pri stavebných činnostiach (rekonštrukcie, stavebná realizácia nových objektov, efektívna prevádzka, PENB - preukaz energetickej hospodárnosti budov)

Služby v oblasti IT, bezpečnosti dát, ochrany osobných údajov

  • Certifikácia podľa ISO 27000, ISO 20000

Požiadavky na ekológiu a nakladanie s odpadmi

  • Certifikácia podľa ISO 14001
  • Kontrola systému recyklácie a správneho nakladania s odpadmi, certifikácia podľa SUCO

Vzdelávanie zamestnancov

  • Legislatívne zmeny, BOZP, požiarna ochrana, požiadavky na dodávateľa, interný audítor a pod.

Získajte viac

Vybrať lokalitu