Kalkulačka zelených budov

Sami zhodnoťte svoju CO2 stopu a náklady na energiu

Sami zhodnoťte svoju CO2 stopu a náklady na energiu

Naša kalkulačka zelených budov porovnáva vašu budovu s cieľmi trvalej udržateľnosti: Kedy vaša budova prekoná cestu dekarbonizácie Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) a stane sa uviaznutým aktívom? Aké náklady na energie budete musieť platiť v budúcnosti? Aké opatrenia môžete podniknúť a aký je ich vplyv na vašu spotrebu energie? 

 

 • Ako to funguje?

  Monitoring uhlíkového rizika nehnuteľností

  Monitor Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) je výskumný projekt financovaný EÚ, ktorý rozvíja ciele udržateľnosti pre európsky realitný priemysel. Ciele CRREM nie sú (zatiaľ) právne záväzné, ale už sa vo veľkej miere používajú ako meradlo v odvetví nehnuteľností. CRREM používa termín dekarbonizačná cesta na opis ročných maximálnych povolených emisií CO2 na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C do roku 2050. Podľa CRREM termín Stranded Asset popisuje vlastnosť, ktorá presahuje túto dekarbonizačnú cestu.

  CO2 emisie

  Výpočet iba približuje skutočné emisie CO2 vašej budovy. Faktory výpočtu CO2 odrážajú národné priemerné hodnoty za predpokladu 201 gCO2e/kWh pre zemný plyn, 280 gCO2e/kWh pre diaľkové vykurovanie a 36 gCO2e/kWh pre biomasu (pelety). Pre elektrinu sa používa faktor závislý od roku (526 gCO2/kWh pre rok 2022), ktorý odráža zmeny v energetickom mixe, ako je definované v CRREM. Pri výpočte nie je možné zohľadniť regionálne a dočasné zvláštnosti, ako je odlišný mix diaľkového vykurovania regionálnych dodávateľov. Pre presnejší výpočet sa obráťte na miestnu elektráreň.

  Náklady na energiu

  Výpočet len približuje skutočné náklady na energiu vašej budovy. Pri výpočte sa predpokladajú ceny energií za kWh 0,30 € za elektrinu, 0,10 € za zemný plyn, 0,15 € za CZT a 0,10 € za biomasu. Regionálne a dočasné cenové odchýlky nemožno brať do úvahy. Pre presnejšiu kalkuláciu si overte ceny u miestneho dodávateľa energie.

  Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre udržateľnosť

  • KPI uviaznutých aktív zvýrazňuje rok, kedy sa očakáva, že sa vaša nehnuteľnosť stane uviaznutým aktívom.
  • KPI emisií CO2 zvýrazňuje emisie CO2 vašej budovy súvisiace s oblasťou za referenčný rok
  • KPI nákladov na energiu zobrazuje plošné náklady na energiu vašej budovy za referenčný rok 

  Navrhované možnosti

  Na výber sú tri možnosti akcie, ktorej efekty môžete simulovať. Pre jednoduchosť sa predpokladá okamžitý efekt zvolených akcií. Pomocou posuvníkov nastavte rozsah každej akcie, pričom sa zobrazí súvisiace percento úspory energie. Od toho sa môžu odchyľovať reálne dosiahnuteľné úspory, ktoré závisia okrem iného aj od veku, stavu rekonštrukcie a vlastností vašej nehnuteľnosti a jej technického vybavenia.

  • Posuvník pre energeticky orientovanú rekonštrukciu simuluje vplyv renovačných opatrení (napr. výmena fasády) a výmeny technického vybavenia vašej budovy (napr. inštalácia kombinovanej výroby tepla a elektriny) na vašu spotrebu energie. Uvedené percentá (20 %, 40 % alebo 60 %) sa vzťahujú na zdroje energie: zemný plyn, diaľkové vykurovanie a biomasu. Energeticky orientovaná rekonštrukcia má len malý vplyv na spotrebu elektriny, preto sa pri nej predpokladajú úspory 2 %, 5 % a 10 %.

  • Posuvník optimalizácie výkonu HVAC simuluje vplyv optimalizácie prevádzky vašich HVAC systémov na vašu spotrebu energie. Systémy HVAC sa zriedka prevádzkujú s ideálnymi nastaveniami. Preto má potenciál úspory energie až 30 %. V závislosti od stavu vašich súčasných systémov a ich konfigurácie sa skutočne dosiahnuteľné úspory môžu líšiť.

  • Posuvník vlastnej výroby obnoviteľnej elektriny simuluje vplyv rozšírenia vašej kapacity vlastnej výroby regeneračnej elektriny za predpokladu, že spotreba elektriny sa nezmení. Vlastná výroba elektriny môže pochádzať napríklad z FV systému alebo z kombinovanej výroby tepla a elektriny.

  Predpoklady

  Posuvník ročného zvýšenia cien energie vám umožňuje simulovať vplyv rôznych scenárov inflácie cien energií. Vybrané percento predstavuje zloženú ročnú mieru rastu predpokladaných cien energie projektovanej na nasledujúce roky.  

  Spätná väzba

  Máte otázky týkajúce sa Kalkulačky zelených budov alebo by ste sa s nami chceli podeliť o svoju spätnú väzbu? Tešíme sa na váš e-mail na [email protected]

 

TÜV SÜD vám s radosťou pomôže implementovať vaše opatrenia na udržateľnosť

 • 🟢 Odlíšte svoju budovu certifikátom Green Building od TÜV SÜD

  Korporácie sa snažia splniť čoraz ambicióznejšie ciele ESG. Nehnuteľnosti zohrávajú dôležitú úlohu vzhľadom na ich veľký vplyv na životné prostredie. Certifikát zelených budov posúdený a vydaný TÜV SÜD zviditeľní vaše úsilie o udržateľnosť a umožní vám odlíšiť vašu budovu. Porovnávame sa so štandardmi zelených budov, ako je BREEAM. DGNB a LEED. Získajte certifikát šetrnej budovy od TÜV SÜD v 3 jednoduchých krokoch:



  Vaše výhody

  • Zistite ako udržateľná je v súčasnosti vaša budova
  • Zvýšte viditeľnosť svojich úspechov v oblasti udržateľnosti
  • Identifikujte činnosti, ktoré vám pomôžu zlepšiť udržateľnosť vašej budovy
 • 🟠 Oživte svoj výkon HVAC pomocou technického monitorovania TÜV SÜD

  Systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) predstavujú viac ako dve tretiny spotreby energie našich budov. Nesprávna konfigurácia v týchto systémoch často vedie k značnému plytvaniu energiou. Technické monitorovanie TÜV SÜD vám pomôže odhaliť straty energie vo vašom systéme HVAC porovnaním projektovaných cieľov systému so skutočným výkonom systému. Zapnite technické monitorovanie TÜV SÜD vo vašom objekte iba v 3 krokoch:

     

  Vaše výhody

  • Vytvorte transparentnosť vášho výkonu HVAC prostredníctvom nezávislého odborníka
  • Znížte spotrebu energie a zároveň ponechajte svoje súčasné systémy na mieste
  • Znížte svoje opakujúce sa náklady na energiu s minimálnou investíciou
  • Znížte opotrebovanie vašich HVAC systémov
  • Znížte počet sťažností používateľov a zvýšte úroveň pohodlia
 • 🔴 Navigujte svoju energeticky orientovanú renováciu s TÜV SÜD Climate Action Plan

  Energeticky orientovaná renovácia môže výrazne znížiť vašu spotrebu energie. Možné opatrenia sa značne líšia vo svojich dopadoch a požadovaných investíciách. TÜV SÜD 3-krokový klimatický akčný plán vám pomôže vybrať tie správne investície, ktoré prinesú najlepšiu návratnosť.

    

  Vaše výhody 

  • Optimalizujte svoju stopu CO2 a dosiahnite svoje ciele v oblasti udržateľnosti
  • Znížte spotrebu energie a náklady vašej budovy
  • Identifikujte akcie renovácie, ktoré generujú najlepšiu návratnosť investícií
  • Ušetrite peniaze tým, že sa vyhnete neefektívnym a drahým investíciám

Získajte viac

Vybrať lokalitu