Autonómne riadenie si vyžaduje medzinárodné predpisy

White paper

White paper

Pohľad na súčasný stav

Uvedenie autonómnych vozidiel na svetové trhy si vyžaduje jednotné globálne predpisy. Doteraz sa však nariadenia v jednotlivých krajinách veľmi líšili a vývoj jednotných medzinárodne záväzných usmernení sa začal iba teraz. Očakáva sa, že prvé nariadenie EHK OSN pre autonómny systém riadenia na úrovni SAE 3 začne platiť začiatkom roku 2021 - čo je priekopnícky úspech a stane sa vzorom ďalších medzinárodne záväzných predpisov.

Tento informačný list vychádza z aktuálnej verzie predpisu EHK OSN pre autonómne systémy udržiavania v jazdnom pruhu (ALKS) a zaoberá sa prieskumom jednotných právnych základov pre medzinárodných partnerov. Taktiež podrobne skúma úsilie schvaľovania autonómneho riadenia na rôznych automobilových trhoch v Európe, USA a Ázii.

Dôraz sa kladie na funkčnosť systému a požiadavky na typové schválenie, ktoré tvoria kontext pre preskúmanie kybernetickej bezpečnosti, procesov aktualizácie softvéru, systémov ukladania dát (DSSAD), funkčnej bezpečnosti, bezpečnosti funkčnosti (SOTIF) a simulácií. V informačnom liste sa tiež skúma otázka fyzického testovania v súvislosti s postupom typového schvaľovania funkcie autonómneho riadenia ALKS.


prečo si stiahnuť informačný list?

  • Získajte viac informácií o aktuálnej verzii predpisu EHK OSN pre autonómne systémy udržiavania v jazdnom pruhu (ALKS).
  • Získajte prehľad o aktuálnej situácii na trhu a regulačných rámcoch pre schválenie funkcií autonómneho riadenia.
  • Získajte prehľad o funkčnosti systému a požiadavkách na typové schválenie.
  • Zistite viac o fyzickom testovaní v súvislosti s požiadavkami na schválenie typu pre autonómnu funkciu riadenia ALKS.
  • Získajte ďalšie informácie o testovacích scenároch pre automatizovaný systém udržiavania v jazdnom pruhu.

Získajte viac

Vybrať lokalitu