vub banka
3 min

V Lenovo sledujeme uhlíkovú stopu každej našej aktivity

TÜV SÜD Journal

Date: 11 Jun 2019

DR. Anna miklošovičová: v lenovo Sledujeme uhlíkovú stopu každej našej aktivity

Pomáhať svojej komunite i celej planéte sa dá rôznymi spôsobmi – od šetrenia energií a ochrany životného prostredia až po dobrovoľnícke akcie. Ako to vyzerá v praxi prezradila Dr. Anna Miklošovičová zo spoločnosti Lenovo Slovakia, ktorá získala ocenenie Výnimočná firma v kategórii Spoločenská zodpovednosť.


Dr. Anna Miklošovičová zo spoločnosti Lenovo Slovakia


Vaša spoločnosť získala vôbec ako prvá na Slovensku ocenenie od TÜV SÜD Slovakia – Výnimočná firma – v kategórii Spoločenská zodpovednosť. Ktoré aktivity Lenova by ste v tejto oblasti vyzdvihli?  

Ja osobne mám na starosti energetický manažment a efektivitu, v ktorej nás TÜV SÜD aj certifikuje. Lenovo je spoločnosťou, ktorá sa snaží byť v maximálnej miere šetrná k životnému prostrediu. Nechceme byť zodpovední iba k regiónu, v ktorom pôsobíme, ale k celej planéte. Preto starostlivo sledujeme uhlíkovú stopu, ktorú naša spoločnosť v životnom prostredí zanecháva. Táto snaha je prítomná v každej činnosti, ktorú vykonávame, bez ohľadu na to, či ide o spotrebu energií vo výrobe, v administratíve, výskume a vývoji, správe nehnuteľností, logistike alebo iných činnostiach. Vyhodnocujeme priame i nepriame emisie, ktoré vyplývajú z našej činnosti a robíme to skutočne podrobne.

Ako sa táto snaha premieta v každodennom firemnom živote?

Všetky opatrenia a procesy, ktoré s naším prístupom k životnému prostrediu súvisia, sú skutočne široké. Na ilustráciu môže poslúžiť problematika dopravy. Presne vieme, akým energeticky náročným a životné prostredie ovplyvňujúcim spôsobom sa naši zamestnanci prepravujú. A to bez ohľadu na to, či ide o osobné auto, verejnú dopravu alebo lietadlo. Rovnako sa pozeráme na prepravu tovaru. Samozrejme, snažíme sa o to, aby sa v čo najväčšej miere uprednostňovali ekologické formy dopravy. Takto komplexne sa pozeráme prakticky na všetky oblasti nášho fungovania, ktoré môžu nejakým spôsobom ovplyvniť prostredie, v ktorom žijeme. Prirodzene, energetika nie je jedinou oblasťou našich CSR aktivít.


Snažíme sa o to, aby sa v čo najväčšej miere uprednostňovali ekologické formy dopravy.


Ktoré to sú?

Vo všeobecnosti sú CSR aktivity zamerané na environmentálnu a sociálnu oblasť. Osobne sa venujem práve spomínanej environmentálnej oblasti, ale, samozrejme, „korporát“ ako Lenovo má aj svoj CSR tím, ktorý sa v spolupráci s HR zameriava aj na sociálnu oblasť. Opäť si pomôžem príkladom, keďže celá škála našich CSR činností je veľmi široká. V prvom rade by som rada vyzdvihla vývoj a vytvorenie bezplatnej aplikácie Lentalk - tá je totiž našou najväčšou pýchou. Táto aplikácia pomáha deťom, ale aj dospelým s autizmom komunikovať s okolím. Aplikácia im vďaka preddefinovanej databáze s viac ako 450 obrázkami pomáha odbúrať frustráciu z neschopnosti vyjadriť sa, a tak eliminuje možné problémové správanie. Okrem preddefinovanej databázy obrázkov umožňuje aplikácia nahrať si vlastné obrázky, fotografie a zvuky, a tak ju prispôsobiť pre špecifické potreby jednotlivca. Vďaka podpore z Lenova sa nám takto podarilo „dať hlas” už stovkám autistických detí na Slovensku.

Okrem iného Lenovo venuje celosvetovo každý rok jeden týždeň dobrovoľníckym aktivitám, v rámci ktorého sa spolu s našimi zamestnancami snažíme pomôcť vybraným komunitám a ľuďom. Nejde teda vždy len o priamu finančnú podporu, ale pomáhame najmä vlastnou prácou. Deje sa tak celosvetovo, nielen na Slovensku.


Okrem iného Lenovo venuje celosvetovo každý rok jeden týždeň dobrovoľníckym aktivitám. Nejde vždy len o priamu finančnú podporu, ale pomáhame najmä vlastnou prácou.


Komu ste napríklad pomohli na Slovensku?

Na Slovensku sme tento rok už tradične zorganizovali v priestoroch firmy IT školenie pre seniorov,  pomohli sme s údržbou exteriérových priestorov v krízovom centre v Petržalke či s renováciou detského ihriska v areáli školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V priestoroch našej firmy taktiež pravidelne organizujeme darovanie krvi a každoročne participujeme na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku „Naše Mesto“. Spoločensky zodpovedné podnikanie je kontinuálny záväzok firiem, a preto sa aj Lenovo snaží rozširovať svoje aktivity a pôsobnosť v tejto oblasti. Na Slovensku je momentálne v štádiu príprav spolupráca s organizáciou zameranou na ochranu životného prostredia, ktorej by sme chceli aktívne pomáhať s ochranou chránených území v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Získajte viac

Vybrať lokalitu