5 min

Nová výrobňa čpavku bude mať najlepšie kontrolné systémy

TÜV SÜD Journal

Date: 11 Jun 2019

Bezpečnostné opatrenia pri vstupe do tejto fabriky sú prísnejšie, než vo väčšine firiem. Nepozriete si ju ani cez Google Street View. A naši inšpektori hovoria, že tento projekt patrí medzi tie najlepšie zorganizované, na ktorých pracovali. TÜV SÜD Slovakia spolupracuje na výstavbe novej výrobne čpavku v chemickom podniku Duslo Šaľa v úlohe vykonávateľa inšpekčných činností spojených s uvedením danej technológie do prevádzky a náš TS Journal bol pri tom. Hovorili sme s Carlom Lucarellim, projektovým riaditeľom talianskej spoločnosti TechnipFMC, ktorá pre Duslo nový závod stavia.

 


Aký významný je pre vašu firmu projekt výstavby novej výrobne Čpavok 4 pre Duslo Šaľa?

Považujeme ho za stredne veľký projekt, keďže spadá do kategórie projektov v hodnote zhruba do pol miliardy eur. No je pre nás veľmi dôležitý. V oblasti hnojív chceme patriť historicky k lídrom. Máme takisto veľmi dobrú spoluprácu so spoločnosťou Haldor Topsoe, ktorá je svetovým lídrom v oblasti katalýzy a povrchovej vedy a je poskytovateľom licencie pre Duslo. Tento projekt má podobný koncept, ako výrobňa čpavku, ktorú sme stavali od 2001 do 2004 vo Vietname.

Zmenili sa odvtedy používané technológie?

Máme k dispozícii efektívnejšie zariadenia, niektoré umožňujú dodatočné využitie energie vyrábanej v závode. Je to dôležité. Náklady na plyn v Európe nie sú zanedbateľné a o realizácii takýchto projektov rozhoduje celková efektívnosť závodov. Aj rozdiel 1-2 percentá je významný.

Aké vylepšenia prináša nová výrobňa oproti závodu Čpavok 3?

Hlavné zlepšenie je v oblasti kontrolných systémov. Novej výrobni sme dodali najmodernejší kontrolný systém bezpečnosti vytvorený špecialistami v našej spoločnosti, ktorí už majú skúsenosti s výrobňami čpavku. Tento hardvérový a softvérový systém pomáha optimalizovať výkon v závode, zvyšuje jeho funkčnosť a umožňuje mu dodatočnú výrobnú kapacitu.

Skúšobná prevádzka novej výrobne má byť spustená koncom roka. Dodržíte termíny?

Výstavbu sme začali začiatkom roka 2016, hneď ako sme dostali stavebné povolenie. To bol prvý veľký krok. Vlaňajšok bol najmä o povoleniach a o montáži zariadení. Tento rok je o montáži potrubných trás, elektrických zariadení, prístrojového vybavenia a zariadení na kontrolu a riadenie technológie (tzv. instrumentation). Práve sme v prechodnej fáze – dokončujeme výstavbu a zároveň už štartujeme prvé systémy. Kontrolujeme, či fungujú. Prvá výroba začne v novembri. Kompletizácia všetkých výkonnostných testov, ktoré potvrdia možnosť vyrábať produkt v zazmluvnenej kvalite a kvantite, je naplánovaná na koniec prvého štvrťroku budúceho roka.

Kontroly zariadení pre vás vykonávajú inšpektori z TÜV SÜD Slovakia. Aká je ich úloha?

Pri všetkých našich projektoch uplatňujeme náš systém kvality. Konkrétne v tomto prípade môžeme hovoriť o niekoľkých úrovniach: výrobcovia zariadení musia spĺňať všetky platné pravidlá a predpisy a mať nevyhnutné certifikáty; ďalej dodávatelia si musia robiť svoju vlastnú inšpekciu; dodávateľov zároveň navštevuje náš tím kvalitárov; využívame ďalej nezávislé tretie strany ako TÜV SÜD; a zapojený je aj klient, teda Duslo Šaľa. Považujeme za veľmi dôležité mať pri inšpekcii nezávislého partnera. Aj pri najlepšej vôli totiž môžete niečo prehliadnuť .

Ako sa vám spolupracuje s inšpektormi z TÜV SÜD Slovakia?

TÜV SÜD Slovakia nám poskytuje dohľad nad súladom so slovenskou legislatívou v oblasti technických zariadení, aby sme na konci projektu mali všetku potrebnú dokumentáciu, vykonané všetky potrebné skúšky a mohli závod odovzdať do prevádzky. Pravidelne predkladáme TÜV SÜD Slovakia dokumentáciu na kontrolu a v nadväznosti na to sú vykonávané predpísané skúšky jednotlivých zariadení. Úlohy a miesta inšpekcií sú vopred jasne dohodnuté. Pre Technip je to prvá spolupráca s TÜV SÜD Slovakia na projekte takéhoto rozsahu a zatiaľ sme veľmi spokojní. Príprava na spoluprácu šla do hĺbky, aby sme sa vzájomne dobre pochopili. Snažíme sa dodať všetko čo TÜV SÜD Slovakia potrebuje, aby mohol splniť svoju úlohu.

Máte skúsenosti s ďalšími slovenskými dodávateľmi? Aké vaše podmienky musia spĺňať v oblasti bezpečnosti a certifikácií?

Spolupracujeme so Strabagom a Investom. A pomerne významnú časť dodávateľov našich hlavných dodávateľov tvoria slovenské firmy. Myslím si, že úroveň znalostí o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci je podľa očakávaní. To znamená, že úroveň je dobrá, no musíme na ňu tlačiť viac. A to nie je iba otázka Slovenska, ale aj Talianska či iných krajín. Snažíme sa hovoriť s dodávateľmi denne, chodiť medzi nich, aby sme zaistili bezpečnosť prác a nevyhnutnú ochranu zamestnancom. Pre túto oblasť máme v Technipe vcelku štruktúrovaný systém. Máme zavedený systém pokút v prípade zlyhania, ale aj systém na vyzdvihovanie pozitívnych praktík dbajúcich na bezpečnosť pri práci a ochranu majetku.

Považujete slovenské zákony za dostatočne flexibilné pre podnikanie?

Slovensko je v súlade s európskym trhom. Pre nás bolo dôležité, aby sme pochopili vopred, čo bude potrebné. Na konci dňa sme nepotrebovali žiadne iné dokumenty, než tie, ktoré sú nevyhnutné. Každá krajina má svoje zvláštnosti. Koordinácia s úradmi je nevyhnutná súčasť procesu. Nemôžu prísť v posledný deň a prevziať hromadu dokumentov. Koordinujeme sa dobre aj vďaka spolupráci s TÜV SÜD Slovakia.

Plánujete sa zapojiť aj do iných projektov na Slovensku?

Aktuálne nemáme na Slovensku vo výhľade nič nové. Pravidelne však monitorujeme trh a zaujímame sa o nové možnosti prakticky kdekoľvek. Je to pre nás zaujímavý región. Pri tomto projekte cítime okrem iného veľmi dobrú integráciu s prostredím aj na osobnej úrovni. Keď si ľudia dobre rozumejú, pracuje sa lepšie.

Do akej miery je kvalita a bezpečnosť dôležitá pre váš osobný život?

Úprimne si myslím, že vnímanie bezpečnosti sa za posledné roky zmenilo. Dnes jednotlivci prikladajú väčší význam bezpečnosti a zdraviu. Rozmýšľame o bezpečnosti za volantom, doma. Musíme robiť pre to každý deň niečo. Vždy budú nejaké riskantné podmienky. Poviem vám zjednodušený príklad – minule som si doma pri varení porezal prst preto, lebo som sa ponáhľal a robil som to nesprávne, vedel som to. Z pohľadu našej firmy viem jednoznačne povedať, že bezpečnosť ľudí je na prvom mieste. Kompromisy na znížení bezpečnosti ľudí kvôli urýchleniu projektu alebo zvýšeniu efektivity neprichádzajú do úvahy.


Kto je Carlo Lucarelli

Carlo Lucarelli je projektovým riaditeľom talianskej spoločnosti TechnipFMC. Na Slovensku zastrešuje projekt výstavby novej výrobne čpavku v závode Duslo Šaľa. Výrobňa Čpavok 4 nahradí doterajší závod Čpavok 3. TechnipFMC je globálna spoločnosť zabezpečujúca technológie, systémy a služby najmä v oblasti ropného a plynárenského priemyslu.

 

 


V čom je čpavok výnimočný?

Výroba čpavku (amoniaku) tvorí dôležitú  časť produkcie Dusla, pričom súčasná výroba čpavku sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou, čo sa úmerne premieta do nákladov na jeho výrobu. Jej zníženie, ktoré je hlavným cieľom realizovanej investície, je jedným zo základných predpokladov pre udržanie, prípadne posilnenie pozície chemického závodu v konkurenčnom prostredí trhu. Navyše, čpavok je základnou surovinou pre výrobu priemyselných hnojív, ktorých závod produkuje vyše 1,3 milióna ton. Pre Duslo, ktoré je domácim lídrom a významným výrobcom hnojív v strednej a východnej Európe, je táto investícia kľúčová.

 

Nová moderná výrobňa Čpavok 4

Na základe štúdií z roku 2011, ktoré ukazovali, že z pohľadu zefektívnenia výroby čpavku je rentabilnejšia a výhodnejšia nová výrobňa, než úprava pôvodnej, vznikol napokon projekt výstavby novej modernej výrobne čpavku – Čpavok 4:

  • s výrobnou kapacitou 1 600 t/d,
  • s energetickou náročnosťou pod 28,5 GJ/t vyrobeného čpavku,
  • s nižšou produkciou odpadových vôd o takmer 17 % ,
  • s nižším celkovým znečistením odpadových vôd čpavkovým dusíkom,
  • s nižšou produkciou emisií CO2 na jednu tonu čpavku, pod úrovňou 1,619 t CO2/t čpavku, čo je benchmarkový limit Európskej komisie pre výrobne čpavku.

Moderná výrobňa Čpavok 4 so svojimi parametrami zaradí slovenskú chemičku medzi top európskych výrobcov čpavku s najnižšou energetickou náročnosťou a produkciou emisií CO2.

Čo na projekte Čpavok 4 zabezpečuje TÜV SÜD Slovakia?

Inšpektori z TÜV SÜD Slovakia zabezpečujú na projekte Čpavok 4 potrebné odborné činnosti v pozícii oprávnenej právnickej osoby. Predmetom týchto činností je posudzovanie technickej dokumentácie a výkon úradných skúšok vyhradených technických zariadení v rozsahu odborných prehliadok a skúšok (revízií).

Získajte viac

Vybrať lokalitu