vub banka
4 min

20 rokov s TÜV SÜD mi prinieslo možnosť byť súčasťou firiem, ktoré formujú trh

TÜV SÜD Journal

Date: 11 Jun 2019

Marián Harčarik: 20 rokov s TÜV SÜD mi prinieslo možnosť byť súčasťou firiem, ktoré formujú trh

1. septembra 1998 som nastúpil do rozbiehajúcej sa firmy, vtedy ešte do TÜV Bayern-Sachsen , neskôr TÜV STC, ktorý neskôr prešiel pod medzinárodnú značku TÜV SÜD. Už vtedy som sa venoval manažérskym systémom a pripravoval som hlavne firmy na certifikáciu. To mi pomohlo rozširovať si svoje obzory v tejto problematike a pripraviť sa na audítorské skúšky na audítora ISO. V súčasnosti zastávam pozíciu audítora pre manažérske systémy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a ISO 27001, prezrádza Ing. Marián Harčarik, audítor TÜV SÜD Slovakia.


Marián Harčarik, TÜV SÜD Slovakia


Keď som nastúpil do TÜV, boli sme maličká firma, kde pozná každý každého. Mali sme však veľké možnosti a ambície sa presadiť. Už od nášho založenia sme pro-exportne zameraná firma, čo znamená, že ako odborníci dokážeme posúdiť výrobky, systémy alebo služby s medzinárodnou akceptáciou. To je a vždy bude veľkou výhodou v porovnaní s lokálnymi konkurenčnými spoločnosťami.

Ak by ste mali porovnať trh pred 20 rokmi a ten, ktorý je teraz, čo sa zmenilo?

Rozdiel je obrovský. V minulosti boli našimi klientami hlavne veľké medzinárodné firmy, v ktorých audit trval aj týždne. Tieto, nazvime to, mohutné audity sa realizovali ešte pod nemeckou akreditáciou. Trh si však postupne rokmi vyžiadal rýchlejšie reakcie na posúdenia a vydanie certifikátov. Krízy vytvorili tlak na ceny a my sme v roku 2004 využili možnosť národnej akreditácie. Klientom to prinieslo výhody medzinárodnej kvality, ale s nižšími vstupnými nákladmi.

Trh sa za 20 rokov neskutočne rozvinul. O systémy kvality, ktoré si niekedy mohli dovoliť len veľké firmy, prejavovali čoraz častejšie záujem stredné, často rodinné firmy. Dopyt po kvalitných výrobkoch bol v celej Európe a slovenské podniky vďaka systémom kvality mohli efektívne napredovať a dosiahnuť úroveň kvality západných firiem.

Keď sa pozriem tých 20 rokov dozadu, najväčším pozitívom je to, že teraz sa manažment firiem viac zaujíma o postrehy audítorov, ktoré sú často podnetmi pre zlepšenie fungovania firiem. Pochopili, že tie im pomáhajú napredovať a odlíšiť sa od konkurencie nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ.


Keď sa pozriem tých 20 rokov dozadu, najväčším pozitívom je to, že teraz sa manažment firiem viac zaujíma o postrehy audítorov, ktoré sú často podnetmi pre zlepšenie fungovania firiem.


Aká je vaša dennodenná inšpirácia?

Vždy ma bavila produktívna diskusia s klientmi. Firmy chcú efektívne a rýchlo vyrábať a stáva sa, že zanedbajú nejakú maličkosť alebo nemajú kapacity riešiť optimalizáciu procesov. To ich môže stáť vyššie vstupné výrobné náklady a tým aj často znížený zisk. Rád sa rozprávam s ľuďmi vo firmách a pomáham im nájsť efektívne riešenia, ktoré sú kľúčové aj z pohľadu normy a pomôžu im vyriešiť ich problém.

Na druhej strane ma tiež baví to, že sme holdingová spoločnosť, čo nám pomáha si vymieňať medzinárodné skúsenosti audítorov, vzdelávať sa v našej oblasti a prichádzať s kvalitnými službami. To následne vieme pretaviť do návrhov na zlepšenie pre našich klientov a posúvať tak úroveň slovenských firiem stále dopredu.

Na práci audítora je skvelé to, že máte možnosť stretnúť sa s vyspelými technológiami, infraštruktúrou vo firmách a odborníkmi, ktorí každý deň posúvajú vývoj alebo výrobný proces dopredu a hľadajú cesty, ako sa to dá spraviť ešte lepšie. Často sa teším na audit do firiem, ktoré vlastnia alebo vyvíjajú nové technológie. Spolu prechádzame výrobný proces a konzultujeme výsledky pri nasadení týchto nových strojov. Práve tu je vidno, kam sa slovenské firmy dostali za posledné dve dekády.


Na práci audítora je skvelé to, že máte možnosť stretnúť sa s vyspelými technológiami, infraštruktúrou vo firmách a odborníkmi, ktorí každý deň posúvajú vývoj alebo výrobný proces dopredu a hľadajú cesty, ako sa to dá spraviť ešte lepšie.


Dokáže vás po 20-ročných skúsenostiach s auditmi vo firmách ešte niečo prekvapiť?

Je to možno neuveriteľné, ale je toho dosť. A to ma na tom teší. Vždy ma dokáže prekvapiť, ako tvorivo sa dokážu niektoré firmy vysporiadať s požiadavkami noriem. Samozrejme, väčšinou je to v tom dobrom slova zmysle. Síce idú často takpovediac „proti prúdu“, ale v ich firemnom prostredí im to pomáha. Napríklad znížiť nepodarky vo výrobe, zrýchliť procesy či obmedziť nehodovosť na pracovisku. To v konečnom dôsledku prispieva k celkovému zlepšeniu firmy a ako audítor to vždy dokážem oceniť.

Aký manažérsky systém by mala mať podľa vás každá firma? Čím alebo kde by mala začať, aby sa dokázala presadiť na trhu?

Ja som odchovaný na systéme kvality a na nej by som odporúčal stavať. Kvalita stále predáva. Ak má firma zvládnuté procesy, je len otázkou času, kedy sa presadí na trhu. Dokonca, čím je väčšia firma, tým je tento systém pre ňu vhodnejší.

Stíhate ešte popri svojej práci aj relaxovať?

Je pravda, že okrem výkonu auditu si do práce audítora treba započítať cestu tam a naspäť a tiež prácu s dokumentáciou a prípravou správy. Niekoľkodňový audit tiež nie je maličkosť a ak sa chcem aj zrelaxovať napríklad pri športe, musím si často privstať alebo využiť každú voľnú chvíľu. Preto v kufri auta nosím vždy tenisky na behanie a často aj bicykel. Po audite je šport skvelý na vyčistenie si hlavy. Ak mám voľný čas, rád sa venujem mojej rodinke. Síce mám dve dospelé deti – syna a dcéru, ale je to pre mňa vždy vzácne, keď spolu s manželkou a deťmi ideme na dovolenku či výlet.

Ak by ste si mali ešte raz v živote vybrať, stali by ste sa znovu audítorom?

Určite áno. Aj keď sa hovorí, že každých 10 rokov by mal človek zmeniť svoju prácu, ja som vždy vytrval aj počas tých slabých chvíľok a ostal som verný auditom manažérskych systémov a toto rozhodnutie neľutujem. Priam naopak, baví ma to stále viac.

Čo by ste poradili vašim budúcim kolegom, ktorí sa rozhodujú ísť cestou audítora?

Neustále sa vzdelávajte, získajte odbornú prax a svoje vedomosti ponúknite trhu. U nás audítori musia byť nielen zdatní odborníci, ale musia mať aj technické vlohy a dobre komunikovať. Mať v sebe pokoru, ale aj guráž presadiť u vedenia auditovanej firmy odporúčania z auditu. Je to práca, ktorá je vhodná pre ľudí, ktorí majú radi zmeny a neprekáža im život stále na cestách. Vždy vám však ponúkne niečo nové a to je na práci audítora z môjho pohľadu to najlepšie.

Získajte viac

Vybrať lokalitu