výnimočná firma
5 min

Vyhlásenie víťazov 2. ročníka súťaže Výnimočná firma

TÜV SÜD Journal

Date: 02 Feb 2020

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia vyhlásila víťazov druhého ročníka súťaže Výnimočná firma. Na ich príbehoch ukazuje, že na Slovensku existujú súkromné spoločnosti, ktoré majú čo povedať a byť inšpiráciou pre ďalších podnikateľov.


Ak ste aktívni na sociálnych sieťach, určite vás neminula v marci záplava fotiek ľudí s rôznymi ponožkami na nohách. Obúvali si ich dospelí aj deti. Výzva strhla pravdepodobne aj tých, ktorí dovtedy ani veľmi netušili, komu a ako pomôžu.

Spoločnosť Downovho syndrómu sa aj na Slovensku snažila upriamiť pozornosť verejnosti na ľudí s týmto hendikepom. Ponožková výzva vo svete beží už od roku 2013. Ponožky totiž tvarom pripomínajú chromozómy. A kým zdravý človek ich má 23 párov, teda spolu 46 chromozómov, človek s Downovým syndrómom ich má až 47. Jedna „ponožka“ preto ostane bez páru.

Downov syndróm však nie je hendikep, ktorý sa objavil tesne pred ponožkovou výzvou. Je známy už viac ako 150 rokov. Dlhodobo je jedným z najväčších podporovateľov Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) firma SOFTIP  - víťaz druhého ročníka ocenenia Výnimočná firma v kategórii Spoločenská zodpovednosť. Cenu udeľuje spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

Vedeniu SOFTIPu sa podarilo rozšíriť povedomie o potrebe pomáhať aj medzi zamestnancov. „Prostredníctvom vlastných zbierok a aukcií pomáhajú získať financie na dobrú vec,“ vysvetľuje Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva firmy SOFTIP. Z vyzbieraných peňazí SDS organizuje plavecké preteky pre zdravotne znevýhodnenú mládež a rekondičné pobyty, ktorých sa tak môžu zúčastniť aj deti zo sociálne slabších rodín.

Ani v SOFTIPe neopomenuli 21. marec – medzinárodný deň Downovho syndrómu. „Podarilo sa nám tento rok aktivizovať takmer celú firmu. Bolo úžasné sledovať, ako nám po celý deň prichádzali fotky kolegov zo všetkých kútov Slovenska s rozdielnymi ponožkami, aby vyjadrili sympatie kamarátom s Downovým syndrómom,“ dodáva Vlčko.


„Firmy majú dnes oveľa väčšiu možnosť ovplyvňovať svoje okolie ako kedysi a mali by to robiť pozitívnym smerom.“


A prečo to vôbec v SOFTIPe robia? Podľa Vlčka by sa mali firmy podeliť o svoj úspech a vrátiť spoločnosti to, čo dostali. „Firmy majú dnes oveľa väčšiu možnosť ovplyvňovať svoje okolie ako kedysi a mali by to robiť pozitívnym smerom.“ Preto sa okrem ľudí s Downovým syndrómom venujú aj ďalším projektom zameraným na pomoc zdravotne a inak znevýhodneným skupinám, podporu športu a trvalej udržateľnosti.

Po príchode na Slovensko začali inovácie priam chrliť

Pravdepodobne aj firma Vissim by si zaslúžila cenu za spoločenskú zodpovednosť, keďže jej inovácie sú súčasťou zelenej myšlienky na podporu záchrany našej planéty, konkrétne na spomalenie globálneho otepľovania. TÜV SÜD Slovakia ako organizátor ocenenia sa rozhodla udeliť jej cenu v kategórii Inovatívnosť. Podľa Petra Porubena, riaditeľa operatívy Vissim, spoločnosti s nórskou matkou, má slovenská pobočka významný podiel na inováciách hardvérového vývoja.

„Podarilo sa nám skĺbiť efektívne a interaktívne zdieľanie informácií medzi všetkými oddeleniami a pobočkami spoločnosti, ktoré zrýchľuje celý proces globálneho riadenia a doručovania projektov. Na Slovensku priamo z Liptovského Mikuláša robíme nepretržitú celosvetovú podporu sledovania lodnej prevádzky,“ vysvetľuje Poruben. Prispieva k tomu aj fakt, že na Slovensku máme veľa kvalitných špecialistov, vďaka čomu slovenská pobočka vyrástla na najväčšiu v rámci celej štruktúry spoločnosti.


"...na Slovensku máme veľa kvalitných špecialistov, vďaka čomu slovenská pobočka vyrástla na najväčšiu v rámci celej štruktúry spoločnosti."

„Masívne zmeny v interných inováciách začali krátko po otvorení pobočky na Slovensku, lebo ľudia neboli poznačení históriou fungovania a prichádzali s novými myšlienkami, ktoré boli podporované z globálneho manažmentu. Po implementovaní nás posúvajú výrazne dopredu,“ vyzdvihol Poruben.

Aby uspeli v konkurencii

Kým Vissim nemá na Slovensku konkurenta a je jedinou spoločnosťou u nás s podobným zameraním – komunikácia a monitoring lodnej prepravy – ďalší víťaz ocenenia Výnimočná firma – PORFIX – pórobetón – ich má hneď niekoľko. „V oblasti výroby stavebných systémov na Slovensku pôsobí viacero výrobcov. Tiež pociťujeme najmä v severných okresoch Slovenska tlak výrobcov z Poľska, preto v tomto konkurenčnom prostredí môžeme uspieť len vysokokvalitnými výrobkami s dobrou cenovou dostupnosťou a širokou ponukou doplnkových služieb,“ hovorí Alena Bucáková, vedúca oddelenia manažérskych systémov v spoločnosti PORFIX – pórobetón, ktorá sa stala Výnimočnou firmou v kategórii Kvalita.

Svoje výrobky robia najmä zo slovenských surovín. Nové výrobky sa skúšajú v štátnej skúšobni. „Vývoj, ktorý realizujeme, je zameraný na zlepšovanie fyzikálnych a tepelnoizolačných vlastností výrobkov,“ konštatuje Bucáková. Požiadavky kvality sú podľa nej základom firmy. Ale to musia v prvom rade pochopiť zamestnanci. „Preto aj naše investície do zamestnancov sú na prvom mieste. Investície do strojov a technológií neprinesú žiaden efekt bez schopných ľudí, ktorí ich dokážu obsluhovať a vyrábať kvalitné produkty,“ vysvetľuje Bucáková.

Je presvedčená, že komplexná starostlivosť, nielen dohliadanie na kvalitu produktu, je najlepšia cesta. „Osvedčila sa nám kontinuálna starostlivosť o zákazníka od ponuky, cez technické poradenstvo, kvalitný stavebný materiál až po jeho dodanie klientovi.“ Výrazne im k tomu, ako pristupovať k požiadavkám zákazníka a ku kvalite, napomáha integrovaný manažérsky systém založený na spojení  kvality, ochrane životného prostredia a bezpečnosti práce. „Uplatňujeme ho už 16 rokov,“ uzatvára Bucáková.

Môžu byť inšpiráciou pre iných

Napriek tomu, že sú slovenské firmy minimálne tak inovatívne ako napríklad nemecké, musia sa ešte naučiť, aby o svojom úspechu hovorili ďalej. Určite sa to však podľa Martina Tichého, prevádzkového riaditeľa TÜV SÜD Slovakia, ktorá vyhlasuje súťaž Výnimočná firma, zlepšuje.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia odovzdala firmám ocenenie Výnimočná firma. Ako im môže pomôcť v biznise?

„Ak firma od nás dostane takéto ocenenie, môže si byť jej partner istý, že ide o spoločnosť, ktorá má dlhodobý cieľ, víziu a stratégiu. Vie garantovať kvalitu, inovatívnosť a spoločenskú zodpovednosť. Firmy, ktoré sa prihlásili do súťaže vypovedali svoj príbeh naprieč kategóriami.“

Nefunguje to tak, že v prvom rade musí mať firma vybudovaný systém kvality, inovatívnosť a až následne pristupuje k spoločenskej zodpovednosti?

„Jednoznačne. Ale zase, ak si chcú firmy dnes, pri nedostatku pracovnej sily udržať kvalitných zamestnancov, musia začať pracovať aj na tejto oblasti. Minimálne na základnej úrovni, kedy rozvíjajú svojich zamestnancov, motivujú ich, zvyšujú ich lojalitu voči spoločnosti. Potom nastupuje environmentálne a sociálne uvedomovanie si zodpovednosti.“

Ako je to s inovatívnosťou firiem na Slovensku? Máte možnosť nahliadnuť do množstva projektov.

Firmy častokrát považujú za automatické a samozrejmé, že musia byť inovatívne. Ale keby sme to porovnávali s nemeckými firmami, tie vedia svoj úspech spropagovať oveľa lepšie. Nie preto, že by boli inovatívnejší, ale sú precíznejší v popísaní svojich úspechov. Na Slovensku fungujeme systémom, ak chceme byť lídrami na trhu, musíme byť inovatívni. Netreba o tom priveľa rozprávať.

Ako hodnotíte druhý ročník súťaže?

Narástol záujem firiem vyrozprávať svoj príbeh, pričom môžu byť inšpiráciou aj pre iné spoločnosti. Vynikajúce je, že nejde len o veľké korporáty, ale aj malé rodinné firmy, ktoré sú v niečom výnimočné a chcú o tom povedať.


O čom je súťaž Výnimočná firma

Projekt sleduje zvyklosti firiem v troch kategóriách – kvalita, inovatívnosť a spoločenská zodpovednosť. Stačí, ak vašu firmu zaregistrujete cez portál vynimocnafirma.sk a odpoviete na priebežne zasielané prieskumné otázky zamerané na menované oblasti.

V druhom ročníku sa dalo zapojiť od februára 2019, pričom prieskum prebiehal do apríla 2019. Odborná porota zložená z audítorov TÜV SÜD Slovakia následne vyhodnocovala odpovede, vybrala finalistov a robila s nimi osobné rozhovory. Na ich základe rozhodla o víťazoch v daných kategóriách. V júni 2019 prebehol slávnostný galavečer, kde boli oznámené výsledky súťaže a odovzdané ocenenia. Víťazi získali certifikát výnimočnosti a možnosť stať sa ambasádorom ich kategórie na Slovensku.

Do tretieho ročníka súťaže Výnimočná firma sa dá zapojiť od februára do apríla 2020 na webstránke www.vynimocnafirma.sk.


Viac informácií o výsledkoch prieskumu nájdete v priloženej infografike.

Získajte viac

Vybrať lokalitu