EU type approval of hydrogen-powered vehicles and their components after (EC) 79/2009 repeal
2 min

TÜV SÜD Poľsko ako Content partner 1. Stredoeurópskeho fóra vodíkovej technológie H2POLAND

Date: 09 Mar 2022

TÜV SÜD Poľsko ako Content partner 1. Stredoeurópskeho fóra vodíkovej technológie H2POLAND

H2POLAND je prvým takýmto veľkým podujatím v Poľsku, ktoré sa venuje výlučne vodíkovým technológiám. V dňoch 17. a 18. mája 2022 sa Poznaň premení na vodíkové hlavné mesto Poľska. Zástupcovia vlády, samosprávnych celkov, podnikatelia, inovátori, vedecká komunita a subjekty otvorené moderným, ekologickým technológiám sa stretnú, aby diskutovali o najdôležitejších témach pre budovanie vodíkovej ekonomiky.

TÜV SÜD je globálny poskytovateľ služieb v oblasti kvality, bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Už viac ako 150 rokov prispievajú špecialisti z TÜV SÜD k ďalším technologickým transformáciám. Po čase pary, elektriny a počítačov je TÜV SÜD dôveryhodným obchodným partnerom zameraným na nové technológie a inovatívne riešenia štvrtej priemyselnej revolúcie, čoraz viac poháňané vodíkom.

TÜV SÜD Poľsko sa podieľa na projektoch súvisiacich s transformáciou paliva a využitím vodíka ako paliva v súkromnej a verejnej doprave. Odborníci z TÜV SÜD Poľsko vypracovali množstvo analýz, odborných posudkov a štúdií realizovateľnosti, pracovali aj na sektorovej dohode o rozvoji vodíkovej ekonomiky v Poľsku. Dokument bol podpísaný v októbri 2021 a je výkonným prvkom poľskej vodíkovej stratégie. Koncom roka 2021 TÜV SÜD Poľsko podpísala list o zámere týkajúci sa založenia prvého poľnohospodárskeho údolia vodíka v Európe. − Je pravdou, že Poľsko je dnes jedným z hlavných producentov vodíka, ale nezabúdajme, že na to, aby sa vodík mohol vo veľkom využívať, je potrebné preň pripraviť vhodnú infraštruktúru a predovšetkým zaviesť vhodné zmeny zákonov. Verím, že podujatia ako H2POLAND budú míľnikmi pre všetky subjekty zapojené do výroby a využívania vodíka – hovorí Paweł Piotrowski, expert TÜV SÜD Poľsko na energetiku a vodíkové technológie. Spoločnosť ponúka komplexné služby zamerané na celý hodnotový reťazec vodíkovej ekonomiky a všetky podporné sektory súvisiace s bezpečnosťou, administratívou a expertnými službami. − Hoci sa rok 2050 môže zdať ako vzdialená perspektíva, pri množstve zmien, ktoré nás čakajú na ceste k modernému a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, je času naozaj málo. Som presvedčená, že vďaka partnerom, akými sú TÜV SÜD Poľsko, bude H2POLAND Forum nielen vecne hodnotným podujatím, ale aj skutočným katalyzátorom zmien – hovorí Joanna Kucharska, riaditeľka produktovej skupiny Grupa MTP.

Predmet H2POLAND je súčasťou konceptu European Green Deal, ktorý bude z veľkej časti založený na vývoji vodíkových technológií. Stretnutia venované bezpečnosti používania vodíka, certifikácii a certifikátom pôvodu budú viesť odborníci z TÜV SÜD Poľsko.

1. Stredoeurópske fórum vodíkovej technológie H2POLAND sa bude konať 17. – 18. mája 2022 na výstavisku MTP Poznań Expo.

Viac informácií na www.h2poland.com.pl

Získajte viac

Vybrať lokalitu