in genere blog
1 min

Medzinárodný deň žien 2021

Date: 07 Mar 2021

"So svetom plných výziev prichádza mnoho zmien. Poďme sa do výziev pustiť spoločne.

Ako môžeme vytvoriť svet, kde nájdeme rovnosť pohlaví?

Oslávme úspechy žien po celom svete. Podniknime kroky pre dosiahnutie rodovej rovnosti."

  ¬ Medzinárodný deň žien 2021


V roku 2021 chceme oslaVovať úspechy žien a prispievať k vytvoreniu rodovej rovnosti vo svete

#ChooseToChallenge

Medzinárodný deň žien, ktorý sa koná každoročne 8. marca, je globálnou oslavou úspechov žien, ich tvorivosti a sily a výzvou k rodovej rovnosti.

Spoločne môžeme:

 • Oslavovať spolu so ženami pracujúcimi v oblasti technológií a inovácií 
 • Budovať inkluzívne pracoviská, aby boli ženy úspešné
 • Zvýšiť povedomie o ženách a ich kreativite
 • Posilniť postavenie žien po celom svete

Pozývame vás, pridajte sa k nám v kampani #ChooseToChallenge. Podporte nás na znak toho, že sme v tom spoločne. 

ŽENY V spoločnosti TÜV SÜD

Rozmanitosť v TÜV SÜD bola vždy dôležitým faktorom a veríme, že má nemalý vplyv na úspech nášho podnikania. TÜV SÜD sa okrem iného zaviazal už dávnejšie k vytvoreniu bezpečného a príjemného pracovného priestoru, ktoré podporuje rozmanité záujmy všetkých našich žien.

The Women’s Network v TÜV SÜD - ako podpora pre naše kolegyne

Jednou z iniciatív v TÜV SÜD je sieť spájajúca všetky ženy naprieč spoločnosťou. Tá bola založená skupinou šikovných žien pracujúcich v TÜV SÜD, ktoré sa usilujú o posilnenie postavenie kolegýň v organizácii.

Cieľom tejto iniciatívy je:

 • urobiť z TÜV SÜD lepšie pracovné prostredie pre všetky talentované a motivované ženy,
 • zlepšiť vedenie a spôsob práce vo všetkých hierarchiách - dosadenie žien na vedúcich pozíciách a vyváženosť pohlaví medzi osobami s rozhodovacími právomocami.

V TÜV SÜD máme 24 % žien na líderských pozíciách.


The Women’s Network zároveň podporu zamestnankýň TÜV SÜD prostredníctvom:

 • poskytovania interného a externého mentoringu a koučingu,
 • vytvárania rôznych príležitostí a priestoru na zdieľanie vedomostí, či už virtuálne alebo na osobných stretnutiach,
 • sociálnych sieti, ktoré sú zamerané na kariérne príležitosti,
 • programu s akademickými a odbornými inštitúciami,
 • spojenia s rovnako zmýšľajúcimi externými ženskými sieťami kontaktov.

The Women’s Network má v súčasnosti po celom svete viac ako 600 členov a neustále rastie. 

Získajte viac

Vybrať lokalitu