výnimočná firma
5 min

Máme veľké plány. Líderstvo si chceme potvrdiť v ďalších oblastiach

TÜV SÜD Journal

Date: 19 Feb 2020

V roku 2020 plánujeme posilniť a rozširovať naše tradičné odborné kompetencie. Tiež spustiť nové služby a priniesť na Slovensko viac kvality aj v oblasti, v ktorej sa dosiaľ veľmi nevyskytovala. V roku 2020 nebudú novinkou len stanice STK, ale aj nové služby v testovaní kvality zdravotníckeho vybavenia či znalecké posudky v oblasti technickej due dilligence.

 

Aký bol rok 2019 z pohľadu fungovania TÜV SÜD Slovakia?

V oblasti projektov, ktoré má na starosti Ing. Pavol Gašpierik, to boli napríklad bankový monitor pre technológiu polymerizačnej linky, kontrola kompletnosti prác a dodávok materiálov pre spoločnosť Nexis Fibers či technická due dilligence pre administratívnu budovu Národného futbalového štadióna v Bratislave.

V roku 2019 sme posudzovali zhodu doteraz najrýchlejších výťahov na území Slovenskej republiky. Sú to výťahy z produkcie spoločnosti KONE, ktorých dopravná rýchlosť je 5 m/s. Výťahy sú inštalované vo výškovej budove, ktorá je súčasťou výstavby novej autobusovej stanice NIVY Bratislava.

V decembri 2019 sa zástupca našej spoločnosti podieľal na inšpekcii výroby bezpečnostných komponentov do výťahov. Konkrétne ide o obmedzovače rýchlosti a zachytávače. Inšpekcia bola vykonaná v súčinnosti s pracovníkmi TÜV SÜD Industrie Services, Nemecko. Ich produkcia je určená na použitie aj na mimoeurópskych trhoch, teda v množstvách, ktoré sú nielen pre Slovensko, ale aj pre oblasť strednej Európy nevídané. To všetko pod hlavičkou nášho inšpektora Ing. Petra Šusteka.

Divízia Business Assurance sa môže pochváliť certifikáciou štátneho podniku LESY SR v oblasti protikorupčného manažérstva či certifikáciou ISO 9001, ISO 45001 a ISO 27001 pre spoločnosť VISSIM Consulting LLC Rusko, ktorá sa venuje výskumu a vývoju námorných radarov a bezpečnostných systémov. Zároveň sme začali systematicky pracovať na nových službách v oblasti kybernetickej bezpečnosti a tiež sme certifikovali Taliansku poštu ako poskytovateľa dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie a elektronickú identifikáciu podľa eIDAS. Takže v tejto oblasti máme prvé prelomové aktivity.

Jedným zo zaujímavých projektov roka 2019 boli odborné služby pre CHETRA SK, kde sme pod hlavičkou Ing. Mariána Harčarika zastrešovali certifikáciu ISO, ale aj posúdenie zhody výrobkov či certifikáciu spôsobilosti výrobcu vyrábať podľa harmonizovaných a prislúchajúcich noriem pre tlakové zariadenia. Takto spoločnosť CHETRA SK získala odborné posúdenia vo viacerých oblastiach, takpovediac pod jednou strechou.

V roku 2019-2020 sme uskutočňovali posudzovanie projektovej dokumentácie, vykonávanie úradných skúšok súvisiacich s projektom "ECO PLUS – PROJECT 2000" – rozšírenie technológie výroby papiera v Mondi SCP a.s. Ružomberok. Drevosekáreň, dopravníky, vysušovací stroj, bieliareň a várňa. Tiež posudzovanie projektovej dokumentácie a vykonávanie úradných skúšok pre Tunel Žilina. Technológia tunela od VN prípojky až po technologické vybavenie tunela.

Rok 2019 bol pre nás výnimočný aj tým, že sme na Slovensku spustili divíziu mobility, začali sme sa venovať projektu STK, budovali sme nové kompetencie v oblasti homologizácie a tiež schvaľovania vozidiel do prevádzky.

V minulom roku ste vstúpili do oblastí, ktoré ste predtým nerobili. Ako to bude v roku 2020?

Máme rozbehnuté dôležité projekty, ktoré významne rozšíria náš slovenský biznis. Každá divízia prináša nové služby. Napríklad uloženie zdrojového kódu, ktoré je známe aj ako Software Escrow.  Jednou z priorít na rok 2020 je aj nový typ služby, čo sú už spomínané stanice technickej kontroly.

Prečo ste sa rozhodli práve pre stanice STK?

STK sú tradičným biznisom našej materskej spoločnosti v Nemecku. Veď aj prvá STK stanica vznikla v Nemecku v roku 1951 a založil ju práve TÜV SÜD. Zámer holdingu je posilňovať a rozširovať sa v činnostiach, v ktorých sme takpovediac „doma“. Na Slovensku začal v roku 2018 platiť zákon, ktorý dáva transparentné, prehľadné a hlavne protikorupčné pravidlá pri prevádzkovaní STK staníc. To sú parametre, ktoré považujeme za dostatočné na to, aby sme vstúpili na trh a mohli úspešne podnikať aj v tomto prostredí, ale s naším hodnotovým nastavením.

Sú podľa vás Slováci pripravení na využívanie STK staníc s takto nastavenými hodnotami? Predsa len boli dlhé roky zvyknutí, že im technici nejaké tie chybičky odpustia.

Ideme do toho s víziou, že budeme tými, ktorí budú formovať  biznis novej generácie. Službu, ktorej kľúčovými hodnotami sú kvalita, profesionalita a spoločenská zodpovednosť, čiže hodnoty, ktoré presadzujeme aj pri našich inšpekčných a certifikačných činnostiach. Našou ambíciou je aj vzdelávať verejnosť, ktorá bude následne vytvárať prirodzený tlak na prevádzkovateľov STK staníc, aby robili svoje služby bezúhonne, kvalitne a profesionálne. Chcem veriť, že Slovensko je pripravené aj na takúto zmenu.

Okrem budovania staníc STK ste zapojení aj v inom dôležitom projekte. Ste partnerom firmy, ktorá testuje predné brzdové svetlo.

Ide o skutočne unikátny počin a špičkovú inováciu, na ktorej sa podieľa viacero automobiliek. Naše partnerstvo spočíva v tom, že vieme po technickej stránke pomôcť v oblasti schvaľovania vozidiel či legislatívy, ale aj s certifikáciou systému alebo so všeobecnou popularizáciou zmysluplnosti takéhoto systému, ktorý pomôže znížiť zbytočnú úmrtnosť na cestách. Dnešné autá sú už relatívne dobre vybavené, čo sa týka bezpečnosti, ale stále je tam priestor na zvýšenie komunikácie s okolím. Pretože cieľom projektu je, aby si bol chodec vstupujúci na vozovku istý, že ho šofér vidí a začína brzdiť. To mu bude jasné práve z rozsvieteného predného brzdového svetla.

Ide teda hlavne o lepšiu interaktivitu vodiča s chodcom, ktorá nie je zameraná na ďalších účastníkov cestnej premávky?

Interakcia vodič - chodec je primárnym zámerom. Ale budú tam aj sekundárne efekty. Zvýšiť bezpečnosť na cestách pomôže svetlo celkovo. Môže to byť pozitívne aj v situáciách, keď ako vodič napríklad prichádzate na kruhový objazd. Ak druhý vodič nedá smerovku, čo sa často stáva pri schádzaní z kruhového objazdu, budete vidieť, či brzdí alebo nie.

Kedy by mohlo byť toto svetlo nasadené do praxe?

Na úrovni Európskej komisie sa pripravuje všetko tak, aby mohlo byť nasadené už v blízkej budúcnosti. Presnejšie sa to dnes ešte nedá povedať.

Malo by byť Slovensko medzi krajinami, v ktorých by sa malo testovať?

Presne tak. Slovensko bude jednou z prvých krajín na svete, kde sa bude testovať. Partnerským mestom bude Bratislava. Autobusy a trolejbusy v MHD majú byť už na budúci rok vybavené týmto predným brzdovým svetlom a niekoľko mesiacov budú zbierať a analyzovať dáta z reálnej prevádzky, ktoré sú potrebné na to, aby sa tento komponent mohol v budúcnosti homologizovať a byť súčasťou legislatívy.

Aké novinky ešte v TÜV SÜD chystáte na budúci rok?

V oblasti inšpekčných činností už niekoľko rokov pripravujeme spustenie súdnoznaleckého ústavu. Rozširovali sme preto aj kvalifikácie našich inšpektorov. Budeme tak prvým inšpekčným orgánom na Slovensku, ktorý bude zároveň aj súdnoznaleckým ústavom. Predstavte si situáciu, že investori, banky či developeri si potrebujú dať spraviť posudok k technickému stavu nejakého projektu a my ako inšpekčný orgán ho budeme vedieť nielen technicky posúdiť, ale budeme schopní na to vydať aj súdnoznalecký posudok.

Posudky budete robiť v oblasti technickej due dilligence?

To je primárna oblasť, lebo už dnes sme akceptovanými poskytovateľmi služieb bankami, investormi, developermi a vidíme primárny záujem o tieto činnosti.

Od januára bude účinný aj nový zákon o detských ihriskách, pri certifikácii ktorých je hráčom aj TÜV SÜD.

V súvislosti s novým zákonom o bezpečnosti detských ihrísk sa pripravujeme na akreditáciu. Hneď, ako ju budeme mať, začneme robiť činnosti v oblasti posudzovania detských ihrísk. Ale pripravujeme sa aj na ďalšie činnosti. Tretia zaujímavá oblasť, v ktorej sa chceme udomácniť, sa týka nového produktu, ktorý súvisí so školeniami projektantov a inžinierov v oblasti ATEX - elektrických zariadení vo výbuchu. Budeme prví na Slovensku, ktorí budú schopní pripraviť takéto vzdelávanie. Okrem toho začíname na Slovensku budovať činnosti súvisiace s posudzovaním kritických štúdií na zdravotnícke vybavenie.

O čo presne ide?

Nová európska smernica hovorí o väčšej bezpečnosti zdravotníckeho vybavenia. My máme na Slovensku vybudovať tím posudzovateľov, ktorí budú túto bezpečnosť zdravotníckeho vybavenia kontrolovať. Začíname na Slovensku, ale budeme riadiť aj procesy v Maďarsku, neskôr sa oblasť rozšíri pravdepodobne o Rumunsko a Rakúsko. Nový kolega už má za úlohu regrutovať lekárov, ortopédov a chirurgov s atestáciami a praxou. TÜV SÜD je jednou z 5 autorít na svete, ktoré majú notifikáciu podľa tejto novej smernice.

Ako sa vyvíja projekt na testovanie komponentov v automobiloch?

Ten je zatiaľ odložený. Ale sledujeme dopyt klientov v oblasti testovania. Aktuálne rokujeme s jednou slovenskou firmou, ktorá vyvíja batérie. Rovnako aj SARIO nás prizýva k rokovaniam s potenciálnymi investormi, ktorí chcú investovať na Slovensku do oblasti výskumu a vývoja batérií. Vieme na kľúč postaviť testovacie kapacity, nemusia sami investovať do takýchto činností. Dokonca naša materská spoločnosť je najväčším nezávislým laboratóriom na testovanie batérií v Európe. Využívame to a ponúkame službu aj slovenskému priemyslu, aby tu bola plnohodnotná infraštruktúra, teda nielen školy, výskumné organizácie, ale aj oblasť testovania. Aby bolo Slovensko pripravené na príchod veľkých hráčov.

Získajte viac

Vybrať lokalitu