Audit kybernetickej bezpečnosti

Program podpory priemyslu 4.0

Produktový leták

Produktový leták

Program podpory priemyslu 4.0

Priemysel 4.0 mení definíciu celosvetového výrobného sektora zbližovaním fyzického a digitálneho sveta. Má silný potenciál transformovať postupy výroby produktov, riadenie dodávateľských reťazcov a definovanie hodnotových reťazcov. Priemysel 4.0 (angl. Industry 4.0. -
I4.0) umožňuje organizáciám získať vďaka vyššej kvalite, produktivite, rýchlosti a prispôsobivosti nové konkurenčné výhody.

Úspech organizácie na ceste I4.0 spočíva v jej schopnosti pochopiť, integrovať a uplatňovať technológie a riešenia P4.0. Je dôležité, aby organizácie poznali svoju úroveň pripravenosti na I4.0, a mohli tak zodpovedajúcim spôsobom posilniť a zmobilizovať svoje pracovné sily, uprednostniť strategické príležitosti a presadiť vysoko účinné iniciatívy.


Stiahnuť produktový leták

Získajte viac

Vybrať lokalitu