VÚB Banka

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia

VÚB Banka

Sektor: Bankovníctvo

Profil: VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring. Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 153 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier.

Výzva, pred ktorou stál klient: Deklarácia zabezpečenia bankových aplikácií a systémov pred kybernetickými hrozbami.

Naše riešenie: Audit kybernetickej bezpečnosti, ktorým klient deklaruje splnenie zákonných požiadaviek a komplexnej ochrany informačných systémov, sietí a údajov, pred kybernetickými útokmi.

Benefity: Hlavným benefitom je súlad so zákonnými požiadavkami, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti. Odporúčania z auditu tiež pomáhajú odstraňovať kybernetické hrozby a tak predchádzať finančným a reputačným rizikám.

ZISTITE VIAC A STIAHNITE SI PRÍPADOVÚ ŠTÚDIU

Získajte viac

Vybrať lokalitu