Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu
Konferencia Mobilita na Slovensku
Podujatie
14 OKT 2021

Mobilita na Slovensku - Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel

Slovensko, Grandhotel Jasná ****, Demänovská dolina / ONLINE cez videostream 14. október 2021

KONFERENCIA: Mobilita na Slovensku - Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel

 • Dátum: 14.10.2021 (9:30 - 24:00 hod.) 
 • Miesto: Grandhotel Jasná **** v Demänovskej doline / ONLINE cez videostream
 • Termín prihlásenia: najneskôr do 04.10.2021

Informácie k registrácii - Zaregistrujte sa dnes, plaťte až v októbri*

CENA

Early bird vstupenka do 30.09.2021 (najvýhodnejšia cena) → 110€ bez DPH (132€ s DPH)

Vstupenka (registrácia po 30.09.2021) → 140€ bez DPH (168€ s DPH)

Vstupenka - pripojenie ONLINE cez videostream → 110€ bez DPH (132€ s DPH)

*Faktúra za podujatie vám bude vystavená v októbri, rezervujte si avšak vaše miesto na konferenciu za zvýhodnenú cenu ešte dnes. Počet early bird vstupeniek na podujatie je obmedzený.


Registráciu na konferenciu nájdete nižšie. 


témy a program konferencie

Zameranie

 • Vízia a stratégia EÚ a Slovenska zameraná na bezpečnosť dopravy 
 • Aktuálne zmeny a očakávaný ďalší vývoj legislatívy
 • Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel
 • Trendy a inovácie v technológiách
 • Diskusie, stretnutia a odborné konzultácie

Večerný program

 • Spoločná večera a networking
 • Zábavný program až do noci

PREDNÁŠAJÚCI

Ivan Štefanec Europoslanec

Téma: Zmeny a výzvy v mobilite na európskej úrovni

 • Zmeny a trendy v mobilite budúcnosti. Úloha dopravy pri európskej ekonomickej obnove a raste životnej úrovne. Možnosti využitia európskych zdrojov pri zmenách mobility.
                

Gerhard Müller CITA 

Téma (prednáška v angl. jazyku): VISION ZERO and GREEN DEAL are of most importance for the European Union. What is the contribution of vehicle inspection to reach the goals?

 • „Vision Zero“ znamená priblížiť sa k nulovej úmrtnosti v cestnej premávke do roku 2050, čím EÚ potvrdila svoj ambiciózny dlhodobý cieľ schválením Vallettskej deklarácie o bezpečnosti cestnej premávky v roku 2017. Ministri dopravy EÚ tiež po prvýkrát stanovili cieľ znížiť počet vážnych úrazov do roku 2030 na polovicu oproti stavu z roku 2020. Európska „zelená dohoda“ je reakciou na riešenie problémov spojených s klímou a životným prostredím. Hlavnými cieľmi sú čistý priemysel, urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu, zníženie znečistenia miest dopravou, prísnejšie emisné normy pre vozidlá so spaľovacími motormi.
 

Roman Török – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, BECEP

Téma: Vízia nula v rámci pripravovanej Národnej stratégie SR pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 –- 2030

 

Peter Lazar - AHK Slowakei - Slovensko-nemecká obchodná komora

Ľubomír Moravčík Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ŠDÚ

Téma: Rok platnosti nariadenia (EÚ) 2018/858 

 • Typové schválenie EÚ celého vozidla prinieslo výrobcom, že postačuje udeliť jedno typové schválenie EÚ v jednom členskom štáte, ktoré je automaticky uznané aj v iných členských štátoch. Reakciou na kauzu Dieselgate bolo prijatie nového rámcového nariadenia (EÚ) 2018/858, ktoré prinieslo viaceré posilnené právomoci pre typové schvaľovacie orgány, orgány dohľadu nad trhom a tiež aj pre Európsku komisiu. 

Martin Hron - TÜV SÜD 

Téma (prednáška v českom jazyku): Vybraná aktuální témata z nařízení o obecné bezpečnosti 

 • Nařízení o obecné bezpečnosti přináší velké množství nových systémů a funkcionalit do vozidel. Cílem příspěvku je zaměřit se na několik konkrétních nových a zajímavých předpisů, které budou v momentě konference čerstvě publikovány nebo budou těsně před vydáním, což se týká například požadavků na inteligentní regulátor rychlosti, upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče nebo automatizované udržování jízdního pruhu.

Alexandra JanekováTÜV SÜD

Téma: Protikorupčný systém manažérstva podľa ISO 37001 a jeho zavedenie na STK/PEK/PKO

 • Aké sú skúsenosti prevádzkovateľov STK/PEK/PKO s protikorupčným manažérstvom? Prináša výsledky, alebo je to len administratívna záťaž? Počas prednášky sa pozrieme na to, ako sa so zákonnou požiadavkou popasovali prevádzkovatelia.  

Jaroslav OlexaTESTEK 

Téma: Odborný dozor ako súčasť inšpekčných činností technickej služby technickej kontroly

 • Príspevok sa zaoberá formami a metódami výkonu odborného  dozoru ako súčasti inšpekčných činností technickej služby technickej kontroly, pozitívnym dopadom inšpekcií na vybrané  štatistické ukazovatele technických kontrol v Slovenskej republike, ako aj najčastejšími a najzávažnejšími odhalenými nedostatkami  technikov a STK pri výkone technických kontrol. 
 

Ľubomír Ochotnický - DEKRA

Téma: Ďalší rozvoj TK a EK na Slovensku z pohľadu prevádzkovateľa STK

 • Prednáška pojednáva o doterajších úspechoch v sektore STK a PEK k bezpečnosti vozidiel na Slovensku, súčasnom nastavení pravidiel výkonu TK a EK a súčasnom rozdelení zodpovedností, a v poslednom rade analyzuje možné alternatívy ďalšieho vývoja.
 

Ľuboš Rumanovský - Ministerstvo vnútra SR, PPZ

Téma: Dopravná nehodovosť a vízia počtu usmrtených osôb na cestách

 • Prednášajúci vo svojom príspevku vyhodnotí aktuálny stav dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v Slovenskej republike, jej vývoj a predstaví víziu počtu usmrtených osôb do roku 2050.  Poukáže na faktory, ktoré majú a budú mať vplyv na vývoj počtu usmrtených osôb, ako napr. dobudovanie cestnej infraštruktúry, pôsobenie všetkých zainteresovaných subjektov, dohľad Policajného zboru nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, výchova vodičov, stav v spoločnosti, zavedenie objektívnej zodpovednosti a autonómnych vozidiel do cestnej premávky. 
 

Lenka Pančúrová - Stále zastúpenie SR v Bruseli

Téma: Faktory zhody podľa nariadenia (EÚ) 715/2007 – vývoj po rozsudku všeobecného súdu EÚ

 • Od roku 2019 prebiehajú rokovania o legislatíve v oblasti faktorov zhody, ktorú svojím rozsudkom čiastočne zrušil Všeobecný súd EÚ. Ich výsledok, resp. výsledok odvolania sa voči tomuto rozsudku spolu s posilnenými ambíciami EÚ v oblasti ochrany klímy bude mať významný vplyv na budúcnosť meraní ako aj budúcu emisnú normu. 
 

Milan Zvara - Ministerstvo životného prostredia SR 

Téma: CO2 štandardy pre vozidlá a prechod k uhlíkovej neutralite

 • Všeobecný kontext klimatických politík a cieľ klimatickej neutrality; Emisie z cestnej dopravy na Slovensku; Predstavenia platných nariadení: CO2 štandardy pre autá, vany a CO2 štandardy pre ťažké úžitkové vozidlá; Komisiou navrhované zmeny v nariadení k CO2 štandardom pre autá a vany. 
 

Peter Pernis - TÜV SÜD

Téma: Praktické zkušenosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

 • Obsah bude zameraný na vysvetlenie niektorých problémov ktoré sa objavujú pri kategorizácii vozidiel, problémy spojené s hmotnosťami, rozmermi vozidiel, upresnenie niektorých požiadaviek na osvetlenie vozidiel a výbavy prípojných vozidiel zadnou ochrannou konštrukciou
 

Pavol Líška - ZV-TEST 

Téma: Praktické zkušenosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

 • Porovnanie požiadaviek predpisu EHK OSN č. 58 revízia 02 a revízia 03. 
 

Ján Javorčík - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ŠDÚ

Téma: COC – prechod k elektronickej forme 

 • Prostredníctvom osvedčenia o zhode vozidla (COC) výrobca vozidla deklaruje, že vozidlo plní všetky technické požiadavky, ktoré sú kladené legislatívou na prvé prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Nariadenie (EÚ) 2018/858 namiesto papierového dokladu v budúcnosti zavedie osvedčenie o zhode vozidla v podobe štruktúrovaných údajov v elektronickej forme, tzv. eCOC. 
 

Juraj Hudec - MDV SR, OKŠDD 

Téma: Vplyv pravidelných technických kontrol vozidiel na dopravné nehody v SR

 • Príspevok analyzuje vplyv technických chýb vozidiel na príčiny dopravných nehôd v Slovenskej republike. Zároveň skúma, aký vplyv majú pravidelné technické kontroly vozidiel na dopravné nehody. Na základe výsledkov výskumu príspevok hodnotí vplyv pravidelných technických kontrol vozidiel na bezpečnosť cestnej premávky. 
 

Milan Merica - Ministerstvo vnútra SR, PPZ

Téma: Vykonávanie špeciálnych kontrol na pozemných komunikáciách Policajným zborom

 • Prednášajúci vo svojom príspevku popíše proces a aktuálny stav vykonávania kontrol technického stavu vozidiel mobilnými stanicami technickej kontroly, ktoré realizuje Policajný zbor. Zároveň priblíži spôsob vykonávania kontrol sociálnej legislatívy u vodičov nákladných vozidiel, kontrol prepravy nebezpečných vecí podľa Európskej dohody o preprave nebezpečných vecí ADR a vykonávanie emisných kontrol vozidiel. 

UBYTOVANIE

Ubytovanie nie je súčasťou vstupenky. Využite avšak promokód TUV21 a ubytujte sa počas konferencie priamo v hoteli Grand Hotel Jasná ****.

Po kliknutí na link je zľava uplatnená automaticky. V prípade otázok alebo problémoch pri rezervácii ubytovania či pri uplatnení promokódu, kontaktujte [email protected] (tel.č. +421 911 119 501). Rezervujte si ubytovanie v priamo v Grandhoteli Jasná****.  


Organizátor podujatia 

 
    TÜV SÜD Slovakia   


Záštita

 
         
 

PARTNERI a podporovatelia

 

 

Registrácia na podujatie

 • 1

   

Registračný formulár

Fakturačné údaje

Rešpektujeme Vaše súkromie. Vami poskytnuté osobné údaje budeme spracovávať výhradne pre naplnenie uvedeného účelu a to zákonným spôsobom. Viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

• Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v súhlase. • Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. • Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. • Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu. • V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi. • Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi, že faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si povinností nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. • Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.

Prečítať obchodné podmienky

*Povinné políčka, prosím, vyplňte.

Miesto konania

Grandhotel Jasná ****, Demänovská dolina / ONLINE cez videostream

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa