esg odborny seminar
Podujatie
15 JÚN 2023

ESG odborný seminár

Enviromental, Social, Governance

Slovensko, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava 16:00 - 19:00

ESG odborný seminár je zameraný na témy zodpovedného podnikania, ESG výkazníctva, Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) a novú Smernicu o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (CSDDD).

 

Odborný garant

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., dekan Fakulty managementu UK

Organizačný garant

doc. Ing. Ján Papula, PhD., prodekan Fakulty managementu UK pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou

 

Program

Registrácia

Registrácia je uzatvorená.

Miesto konania

Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava

Získajte viac

Vybrať lokalitu