Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Seznam služeb v oblasti železnice

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Komplexní servisní partner pro všechny vaše železniční potřeby

Společnost TÜV SÜD podporuje výrobce, provozovatele a úřady v železniční dopravě komplexním portfoliem inspekčních, zkušebních, certifikačních a školicích služeb zajišťujících bezpečnou, spolehlivou a efektivní železniční dopravu. Naše kvalifikace v oboru konvenční a vysokorychlostní železnice, metra a úzkokolejných drah se opírá o více než 50 let zkušeností s prací na globálních železničních projektech a o naši spolupráci s drážními úřady a zúčastněnými stranami po celém světě. Naši odborníci jsou celosvětově uznávaní jako posuzovatelé bezpečnosti železnic a odborní poradci. Jsme celosvětově akreditováni a uznáváni jako inspekční orgán, zkušební orgán, certifikační orgán a také coby notifikovaný subjekt (NoBo), jmenovaný orgán (DeBo) a hodnotící orgán (AsBo).

Máme více než 600 multidisciplinárních odborníků a svá vlastní železniční zkušební zařízení a patentované testovací nástroje, což nám umožňuje podpořit vás v každé fázi životního cyklu vašeho projektu. Budete se tak moci vyhnout nákladným přepracováváním nebo zpožděním projektu, zvýšit svou provozní efektivitu a generovat skutečnou hodnotu v rámci společnosti.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION