Rail industry services

Seznam služeb v oblasti železnice

Put safety at the heart of your railway operations

Put safety at the heart of your railway operations

Komplexní servisní partner pro všechny vaše železniční potřeby

Společnost TÜV SÜD podporuje výrobce, provozovatele a úřady v železniční dopravě komplexním portfoliem inspekčních, zkušebních, certifikačních a školicích služeb zajišťujících bezpečnou, spolehlivou a efektivní železniční dopravu. Naše kvalifikace v oboru konvenční a vysokorychlostní železnice, metra a úzkokolejných drah se opírá o více než 50 let zkušeností s prací na globálních železničních projektech a o naši spolupráci s drážními úřady a zúčastněnými stranami po celém světě. Naši odborníci jsou celosvětově uznávaní jako posuzovatelé bezpečnosti železnic a odborní poradci. Jsme celosvětově akreditováni a uznáváni jako inspekční orgán, zkušební orgán, certifikační orgán a také coby notifikovaný subjekt (NoBo), jmenovaný orgán (DeBo) a hodnotící orgán (AsBo).

Máme více než 600 multidisciplinárních odborníků a svá vlastní železniční zkušební zařízení a patentované testovací nástroje, což nám umožňuje podpořit vás v každé fázi životního cyklu vašeho projektu. Budete se tak moci vyhnout nákladným přepracováváním nebo zpožděním projektu, zvýšit svou provozní efektivitu a generovat skutečnou hodnotu v rámci společnosti.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION