Kompletní systémové služby pro železnice

Kompletní systémové služby pro železnice

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co jsou kompletní systémové služby pro železnicE?

Kompletní systémové služby pro železnice vyžadují komplexní hloubkovou znalost celého železničního systému se všemi jeho subsystémy včetně infrastruktury, kolejových vozidel a signalizace, jakož i zkušenosti s provozem a údržbou. Úřady, společnosti provozující vlaky a provozovatelé infrastruktury musí zajistit, aby tradiční i moderní technologie byly správně a bezpečně integrovány do celého železničního systému. Každý subsystém musí fungovat bezpečně a spolehlivě – samostatně i jako součást celého systému. Kromě technické bezpečnosti je třeba pro zajištění celkové bezpečnosti chápat i další aspekty, jako je bezpečnost provozu a kybernetická bezpečnost.

Proč je bezpečnost kompletních železničních systémů tak důležitá?

Provádění celkového hodnocení bezpečnosti vlaků a železnic vám přináší řadu výhod včetně následujících:

 • Zajištění bezpečného a spolehlivého fungování všech subsystémů – samostatně i v kombinaci v rámci kompletních systémů
 • Zajištění souladu s přihlédnutím ke všem požadavkům
 • Minimalizace rizik řešením bezpečnostních problémů co nejdříve
 • Úspora času a peněz zabráněním nákladným a časově náročným zpožděním a přepracováním

KOMPLETNÍ služby železniční bezpečnosti od TÜV SÜD jsou MEZINÁRODNĚ uznávané

Společnost TÜV SÜD podniká v železniční dopravě téměř půl století a mnoha železničními a národními bezpečnostními orgány je uznávána po celém světě jako posuzovatel bezpečnosti železnic. Poskytneme vám dovednosti a znalosti potřebné k zajištění toho, aby vaše různé systémy fungovaly bezpečně a spolehlivě, samostatně i ve vzájemné součinnosti. Náš tým multidisciplinárních odborníků na železnici rozumí složitému propojení železničních úkolů a podporuje vás při řízení technických a provozních aspektů kompletních železničních systémů. TÜV SÜD kombinuje pragmatický přístup s hloubkovým technickým hodnocením k dosažení souladu se všemi příslušnými požadavky.

Co jsou kompletní systémové služby pro železnici od TÜV SÜD?

TÜV SÜD poskytuje komplexní škálu inspekčních, testovacích a certifikačních služeb pro kompletní železniční systémy.

 • Technická inspekce a posouzení

  Nabízíme komplexní testovací služby od plánování přes implementaci až po uvedení do provozu. Naše zkušenosti s integrací jednotlivých subsystémů do kompletních systémů, zahrnující znalosti rozhraní, údržbu a provoz, zaručují operátorům, integrátorům a úřadům komplexní podporu, díky které budou moci vynikat v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti a provozního výkonu.

 • Nezávislé posouzení bezpečnosti

  Posoudíme bezpečnost a spolehlivost vašich systémů od elektronických a mechanických komponentů, operačních systémů a subsystémů, jako jsou kolejová vozidla a signalizace, až po integraci všech subsystémů do kompletního systému, abychom zajistili vynikající provozní výkon. Jako nezávislá zkušební organizace máme zkušenosti s podporou předních železničních partnerství, úřadů, provozovatelů, provozovatelů infrastruktury a dodavatelů – daří se nám tak pokrýt provoz na hlavních tratích i v rámci městského tranzitního provozu.
 • Správa a certifikace celého systému

  Testovací služby TÜV SÜD pro certifikaci systémů managementu vás podpoří při plnění požadavků mezinárodně uznávaných norem, jako jsou IRIS, ISO 9001 a ISO 14001. Díky tomu zajistíte bezpečnost a zlepšíte prodejnost svých výrobků pro vstup na nové trhy. Certifikace celého systému vám navíc umožňuje prokázat připravenost k provozu.

 • Analýzy bezpečnosti železnic

  TÜV SÜD poskytuje různé analytické služby, jako jsou analýzy poškození a příčin, analýzy nesouladu, jakož i analýzy RAMS a CSM.

 • Školení

  Poskytujeme vlastní interní školení týkající se předpisů, norem a provozních pravidel.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION