Provoz a údržba železnic

Provoz a údržba železničních systémů

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je provoz a údržba železnic?

Výrobci a provozovatelé železničních a kolejových vozidel jsou nuceni zaručit bezpečnost osob a chránit hodnotu majetku a životní prostředí a zároveň dodržovat zákonné požadavky a předpisy o odpovědnosti za výrobky. Moderní řešení testování provozu a údržby železničních systémů a integrace údržby do provozu pomáhají výrobcům a provozovatelům tuto výzvu zvládnout a zajistit bezpečnost a kvalitu železničních systémů.

Proč je inspekce provozu a údržby důležitá?

Řešení testování provozu a údržby výrobcům a provozovatelům železničních a kolejových vozidel poskytují několik výhod:

 • Ušetříte čas a peníze díky našim globálním zkušenostem z mnoha projektů, které vám umožní minimalizovat riziko časově náročného a nákladného přepracování
 • Minimalizujete riziko včasnou identifikací slabých míst souvisejících s bezpečností a schválením, abyste zabránili zpožděním projektu a zajistili bezpečnost železničního systému
 • Získáte konkurenční výhodu díky spolupráci s nezávislou zkušební organizací, která poskytuje zkušební služby jako notifikovaný subjekt (NoBo), jmenovaný orgán (DeBo) a hodnotící orgán (AsBo)

TÜV SÜD je vaším partnerem pro údržbu a provoz železnic

TÜV SÜD čerpá z více než 50 let zkušeností v železničním oboru a má rozsáhlé odborné znalosti všech typů systémů a subsystémů železniční dopravy a kolejových vozidel. Jsme celosvětově uznáváni jako posuzovatelé bezpečnosti železnic a mnoho našich odborníků má akreditaci z Německa a dalších evropských a mezinárodních úřadů. Poskytneme vám celkovou zkušební podporu v oblasti provozu, údržby a příslušných procesů řízení, v jejímž rámci posoudíme vaše stávající řešení, podpoříme vás při vašich projektech a zajistíme vhodná školení pro přenos odborných znalostí. Jsme vaším partnerem pro všechny zkušební služby v celém rozsahu posuzování systémů železniční dopravy, úzkokolejných drah a metra a poskytujeme služby jako notifikovaný subjekt (NoBo), jmenovaný orgán (DeBo) i hodnotící orgán (AsBo).

Služby testování a údržby TÜV SÜD pro železniční systémy

Díky našim posuzovacím a zkušebním službám získáte kompetentní podporu v oblastech provozu, údržby a příslušných procesů řízení:

 • Vyhodnocení vašich stávajících řešení
 • Hodnocení strategií
 • Ověření celých koncepcí a programů

Hodnocení provozu (rozhraní k údržbě)

 • Integrace údržby do systému zajišťování bezpečnosti
 • Provozní strategie, integrace údržby do provozu
 • Definice zdrojů a plánování nasazení zdrojů (vozidla, personál)
 • Organizace provozu a rozhraní k údržbě
 • Pravidla a předpisy pro provoz
 • Koncepce požární ochrany a záchrany s ohledem na definice cílů ochrany
 • Koncepce pro optimalizaci bezpečnosti, spolehlivosti a dostupnosti
 • Studie a analýzy týkající se výpočtů a optimalizace nákladů životního cyklu (LCC)
 • Přezkoumání technických systémů a pracovních postupů z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Posouzení údržby

 • Teorie a strategie údržby
 • Koncepce údržby, plánovací procesy
 • Organizace údržby a rozhraní k provozu
 • Procesy údržby  
 • Definice zdrojů (personál, materiál, nástroje, měřicí a zkušební zařízení)
 • Infrastruktura údržby (včetně skladovacích a logistických konceptů)
 • Pravidla a předpisy pro údržbu
 • Přezkoumání servisů a opraven s ohledem na bezpečnost práce a funkční bezpečnost a shodu s místními a právními předpisy
 • Vývoj doprovázející inspekci projektů stavby a údržby  

Procesy řízení provozu a údržby

 • Údržba (např. ECM)
 • Řízení rizik (CSM – analýza/hodnocení rizik)
 • Řízení jakosti a požadavků
 • Dokumentace a informace
 • Školení pro provoz a údržbu
 • Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
 • Systémy řízení (požadavky a specifikace rozhraní)

Certifikace (ve spolupráci s našimi přidruženými skupinami)

 • ECM
 • QMS/IRIS
 • Spojování (EN 15085)
 • Nedestruktivní zkoušky
 • Systémy vyžadující povinné monitorování

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION