Železniční infrastruktura

Posuzování, testování a certifikace železniční infrastruktury

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co jsou služby železniční infrastruktury?

Bezpečnost železnic závisí na kvalitní infrastruktuře a spolehlivých systémech. Služby železniční infrastruktury zahrnují komplexní analýzu celé vaší železniční sítě, aby bylo zajištěno, že všechny subsystémy infrastruktury, jako jsou nástavby, zemní práce, stavební práce, tunely a E&M (elektrické a mechanické systémy), splňují požadavky příslušných norem a kvality. Poskytované služby posuzování a inspekce, protokoly o zkouškách železnic a certifikace podle mezinárodně uznávaných standardů vám pomohou zlepšit a zvýšit bezpečnost vaší železniční infrastruktury, komponent nebo celých sítí.

Proč je bezpečnost na železnici tak důležitá?

Inspekce a hodnocení železničních tratí a jejich údržby, jakož i certifikace nezávislými odborníky poskytuje provozovatelům infrastruktury, stavebním společnostem a výrobcům součástí infrastruktury několik výhod:

 • zajištění bezpečnosti a spolehlivosti všech prvků železniční infrastruktury

 • přístup na různé trhy splněním národních a mezinárodních regulativních požadavků

 • zlepšení přijetí vašeho produktu nebo železniční sítě díky certifikaci od důvěryhodného zkušebního a inspekčního orgánu třetí strany

 • zlepšení vašich interních postupů řízení jakosti

 • úspora času a peněz tím, že se vyhnete nákladnému a časově náročnému přepracovávání specifikací a požadavků na železniční infrastrukturu

 • podpora odpovědnosti uživatelů železnice prostřednictvím návrhu, konstrukce a údržby bezpečné a spolehlivé infrastruktury

TÜV SÜD je uznávaným odborníkem na zajištění bezpečnosti železniční sítě

Společnost TÜV SÜD je mezinárodně uznávaná pro své rozsáhlé zkušenosti s posuzováním všech aspektů železniční infrastruktury a jejích součástí. Jsme akreditovaným inspekčním orgánem podle EN ISO/IEC 17020 a poskytujeme komplexní škálu řešení pro posuzování, testování a certifikaci železnic k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti v celé síti železniční infrastruktury.

Naše laboratoře, které jsou akreditovány podle EN/ISO 17025, jsou vybaveny specializovanou technologií pro provádění zkoušek na široké škále součástí tratí podle odpovídajících norem. Dále můžeme nabídnout certifikační služby ES podle technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), pro infrastrukturu (INF), osoby se sníženou pohyblivostí (PRM) a bezpečnost v železničních tunelech (SRT).

Služby posuzování bezpečnosti železnic poskytované společností TÜV SÜD

Poskytujeme komplexní škálu služeb v oblasti hodnocení, testování a certifikace železnic:

Nezávislé posouzení bezpečnosti (ISA) a certifikace

 • inspekce infrastruktury (přezkoumání návrhu, stavební dozor a přejímka)
 • posouzení shody s normami EN a jakýmikoli dalšími mezinárodními nebo národními normami
 • certifikace podle národních a mezinárodních norem
 • ES ověřování podle technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) jako notifikovaný subjekt (NoBo)
 • posouzení bezpečnosti infrastruktury (např. také pro projekty podle EN 50126)
 • posouzení NNTS jako jmenovaný orgán (DeBo)
 • hodnocení CSM jako hodnotící orgán (AsBo)
 • hodnocení RAMS podle EN 50126
 • vyhodnocení zemních prací (geologických a geotechnických) a stavebních prací (vč. statického výpočtu)
 • hodnocení podle německého zákona o městských kolejových systémech: BOStrab§60, 61 a 62
 • posouzení podle rakouského zákona EisbG § 19, 30 atd.
 • certifikace traťových vozů
 • zabezpečování jakosti, řízení jakosti (QA/QC) a bezpečnostní audity
 • posouzení bezpečnosti tunelů, požární ochrany, nouzových a záchranných koncepcí tunelů a stanic
 • posouzení postupů údržby   

Zkoušky

 • zkoušky konstrukčních prvků nástavby (např. pražců, kolejnic, vodicích kolejnic, upevňovacích systémů, spínačů, přejezdů, tupých a aluminotermických svarů, oplocení kolejí) podle norem EN nebo jakékoli jiné národní normy
 • tovární přejímací zkoušky (FAT)

Technické posouzení

 • nezávislý kontrolní technik (ICE)
 • zabezpečování jakosti, řízení jakosti (QA/QC) v systémech a subsystémech infrastruktury
 • vyhodnocení poškození (např. při vykolejení)
 • technická podpora (2. a 3. názor): 

o   příčina vykolejení a související škody

o   výběr vhodných součástí nástavby

o   posouzení kompatibility kolejí a kolejových vozidel (kolo/kolejnice)

Školení

 • technické školení pro dodavatele, zhotovitele, provozovatele, úřady atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám můžeme pomoci, kontaktujte přímo naše odborníky: 

Kontaktujte nás

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION