Služby železničního zabezpečení

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co jsou služby železničního zabezpečení?

Služby železničního zabezpečení pomáhají provozovatelům, manažerům železničních projektů a výrobcům zajistit, aby jejich klíčová železniční zabezpečovací zařízení fungovala bezpečně a spolehlivě. Komplexní provázanost signalizace, telekomunikací a dalších bezpečnostních zařízení a systémů v železničním odvětví představuje pro provozovatele a výrobce skutečnou výzvu. Je nezbytné zajistit, aby byly cíle v oblasti bezpečnosti, výkonu, kvality a interoperability splněny co nejhospodárněji. Služby železničního zabezpečení vám pomohou zajistit, aby vaše plány, inženýrské a signalizační systémy fungovaly bezpečně a spolehlivě.

Proč jsou železniční signalizační služby, jako je testování ETCS/ERTMS, důležité?

Provádění ověřovacích, testovacích, hodnotících a certifikačních služeb na vašich projektech a vybavení železniční signalizace poskytuje několik výhod:

  • Zajistěte, aby byly splněny cíle v oblasti bezpečnosti, výkonu, kvality a interoperability
  • Dosáhněte maximální bezpečnosti a kvality co nejhospodárněji
  • Úspěšně přejděte na Evropský systém řízení vlaků (ERTMS/ETCS), globální jednotný systém řízení a ochrany vlaků, který má nahradit stávající bezpečnostní systémy v Evropě
  • Zajistěte, aby byly splněny všechny nové požadavky na stávající zabezpečovací systémy, např. digitální blokovací systémy

TÜV SÜD je váš zkušený partner pro železniční zabezpečovací služby

TÜV SÜD podporuje výrobce a provozovatele železnic v každé fázi jejich životního cyklu výrobku: Od rozboru rizik přes vývoj, plánování až po realizaci ovládacích systémů a signalizační technologie, telekomunikací a rozhraní Power Scada. Současně pokrýváme všechny oblasti železniční signalizace (např. blokovací systémy, systémy CBTC, systémy rozhraní člověk-stroj, systémy počítání náprav, systémy ATP) a všechny typy vlaků (vysokorychlostní, konvenční, tramvajové, městské kolejové systémy, metro [BOStrab]). Naše odborné znalosti se zaměřují na validaci, nezávislé hodnocení bezpečnosti, certifikaci a školení. Pokrýváme všechny nejmodernější technologie, které se používají v zabezpečovacích systémech pro železniční infrastrukturu, od reléově poháněných systémů po plně softwarově řízené systémy (mikropočítače, FPGA) a standardní průmyslové programovatelné logické automaty (PLC).

 

Využitím našich služeb podpory pro správu komplexních požadavků na validaci a hodnocení signalizačních systémů a technologií zajišťujete a dokumentujete, že vaše systémy účinně splňují požadavky na bezpečnost. Naši odborníci vás podporují nejlepším možným způsobem, vždy s cílem dosáhnout maximální bezpečnosti vašich výrobků při minimálních nákladech a díky naší globální síti odborníků vás můžeme podporovat po celém světě.

Služby TÜV SÜD v oblasti železničního zabezpečení

Poskytujeme praktická řešení, abychom zajistili, že váš signalizační projekt splní všechny cíle v oblasti bezpečnosti, výkonu, kvality a interoperability:

o Jako nezávislý hodnotitel bezpečnosti (ISA) poskytuje TÜV SÜD nezávislé hodnocení
 služby generických výrobků a generických a specifických aplikací v souladu s
            evropskými normami a normami IEC, jakož i se všemi příslušnými specifikacemi pro traťové zařízení
            a palubní zařízení.

  o Inspekce plánu a přejímací zkoušky, jakož i inspekce funkčních a
            technických bezpečnostních prvků pro železniční zabezpečovací systémy.

o Nezávislé audity kvality a bezpečnosti

o Všechny naše služby jsou podporovány patentovanými nástroji

  • Technická podpora

o Validace obecných výrobků a aplikací i specifických aplikací na
            úrovni softwaru a systému

  • POSUZOVÁNÍ SHODY

o Posuzování shody prvků interoperability a ES ověřování
            palubních a traťových subsystémů řízení a zabezpečení (CCS) podle
            směrnic EU (přidružený partner EISENBAHN-CERT (EBC), akreditace jako
            NoBo prostřednictvím TÜV SÜD Nederland a TÜV SÜD Danmark)

  • POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI

o Hodnocení podle CSM jako nezávislého hodnotícího orgánu (AsBo)

o Hodnocení vnitrostátních oznámených technických pravidel – Hodnocení jako jmenovaný orgán (DeBo)

  • Certifikace

o Naši odborníci mohou váš výrobek certifikovat na úroveň příslušných bezpečnostních
            norem v odvětví (certifikace značkou TÜV SÜD-Mark, např. podle norem série
            EN 5012X)

o Naši zkušení odborníci provádějí školení v oblasti signalizačních a bezpečnostních systémů (např. základy železniční signalizace, normy CENELEC)

PROHLEDAT

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Rail Essentials
Newslettery

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION