Služby pro městské kolejové systémy

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je testování bezpečnosti městského kolejového systému?

Ať už navrhujete a stavíte nový systém metra nebo modernizujete ten stávající, testování městského kolejového systému je zásadní fází tohoto procesu, která zajistí bezpečný a spolehlivý provoz. Provádění komplexních bezpečnostních zkoušek pro systémy městského kolejového systému zahrnuje celkové vyhodnocení systémových požadavků a provedení rozboru rizik, posouzení projektu, monitorování výroby a instalace subsystémů, přejímací zkoušky, vyhodnocení provozních postupů i řešení energetické účinnosti. Tyto testovací služby městského kolejového systému pomáhají provozovatelům, drážním úřadům a výrobcům při ověřování souladu s měnícími se bezpečnostními požadavky.

Proč je testování bezpečnosti městského kolejového systému důležité?

Testování městského kolejového systému poskytuje provozovatelům, drážním úřadům a výrobcům řadu výhod:

 • zajištění bezpečného a spolehlivého provozu městské hromadné dopravy, spokojenosti cestujících a udržitelnost, aniž by bylo třeba obětovat výkon a hospodárnost

 • ujištění drážních úřadů o technické odbornosti, komplexním pohledu a formální správnosti přesunem technické odpovědnosti na třetí stranu v roli poskytovatele technických služeb    

 • odhalení slabin nebo problémů už v rané fázi a předejití nákladným chybám a pozdějšímu přepracovávání

 • zajištění souladu se všemi příslušnými právními předpisy a dosažení přístupu na trh

TÜV SÜD má rozsáhlé globální zkušenosti s testováním městských kolejových systémů

Společnost TÜV SÜD má bohaté technické zkušenosti s testováním městských kolejových systémů. Naši odborníci chápou složité potřeby železničního podnikání a poskytují provozovatelům, drážním úřadům a výrobcům své hluboké a odborné znalosti a využívají naše vlastní nejmodernější zkušebny kolejových vozidel. Zapojení našich odborných znalostí už od počátku zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a snížení rizik, a to jak technických, tak i komerčních. Mnoho drážních úřadů a národních bezpečnostních orgánů po celém světě nás uznává jako posuzovatele bezpečnosti železnic.

SLUŽBY TÜV SÜD V OBLASTI MĚSTSKÉHO KOLEJOVÉHO SYSTÉMU

Poskytujeme širokou škálu bezpečnostních služeb městského kolejového systému, jako je:

Technické ZNALOSTNÍ v oblasti plánování a projektování

 • znalostní služby ohledně definice projektu, koncepčního plánování a návrhu
 • podrobná revize projektu technické dokumentace
 • monitorování výroby a instalace subsystémů
 • přejímací zkoušky
 • posouzení dokumentace výběrových řízení na zhotovitele a dodavatele
 • vyhodnocení pracovních postupů
 • podpora řízení projektu (rozsah, čas, bezpečnost, kvalita, náklady, zdroje, rizika, komunikace, nákupy a smlouva)
 • podpora vývoje pro společné strategie a řešení prodeje jízdenek (např. technologie čipových karet)
 • znalostní služby v oblasti mezinárodní obchodní strategie
 • znalostní služby ohledně příjmů z jiných zdrojů (např. reklama)

Technické ZNALOSTNÍ SLUŽBY v oblasti provozu a údržby

 • strategie provozu vlaků a stanic (jízdenky, centrální řízení a plánování provozu)
 • údržba na stanici, traťová údržba, údržba kolejových vozidel a plánování údržby
 • správa aktiv

Nezávislá posouzení bezpečnosti (ISA)

 • vyhodnocení zadávací dokumentace a technických specifikací a správa požadavků
 • přezkoumání rizik stanovením definic bezpečnostní analýzy, základních pojmů a požadavků
 • přezkoumání technické dokumentace z hlediska designu a konstrukce, požární bezpečnosti, strojírenství, elektrotechniky, softwaru, EMC atd.
 • inspekce výroby, montáže a uvedení do provozu
 • měření na mechanických a elektrických součástech
 • přejímací kontroly hotových systémů

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION