Služby pro městské kolejové systémy Metro

Služby pro městské kolejové systémy

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je testování bezpečnosti městského kolejového systému?

Ať už navrhujete a stavíte nový systém metra nebo modernizujete ten stávající, testování městského kolejového systému je zásadní fází tohoto procesu, která zajistí bezpečný a spolehlivý provoz. Provádění komplexních bezpečnostních zkoušek pro systémy městského kolejového systému zahrnuje celkové vyhodnocení systémových požadavků a provedení rozboru rizik, posouzení projektu, monitorování výroby a instalace subsystémů, přejímací zkoušky, vyhodnocení provozních postupů i řešení energetické účinnosti. Tyto testovací služby městského kolejového systému pomáhají provozovatelům, drážním úřadům a výrobcům při ověřování souladu s měnícími se bezpečnostními požadavky.

Proč je testování bezpečnosti městského kolejového systému důležité?

Testování městského kolejového systému poskytuje provozovatelům, drážním úřadům a výrobcům řadu výhod:

 • zajištění bezpečného a spolehlivého provozu městské hromadné dopravy, spokojenosti cestujících a udržitelnost, aniž by bylo třeba obětovat výkon a hospodárnost

 • ujištění drážních úřadů o technické odbornosti, komplexním pohledu a formální správnosti přesunem technické odpovědnosti na třetí stranu v roli poskytovatele technických služeb    

 • odhalení slabin nebo problémů už v rané fázi a předejití nákladným chybám a pozdějšímu přepracovávání

 • zajištění souladu se všemi příslušnými právními předpisy a dosažení přístupu na trh

TÜV SÜD má rozsáhlé globální zkušenosti s testováním městských kolejových systémů

Společnost TÜV SÜD má bohaté technické zkušenosti s testováním městských kolejových systémů. Naši odborníci chápou složité potřeby železničního podnikání a poskytují provozovatelům, drážním úřadům a výrobcům své hluboké a odborné znalosti a využívají naše vlastní nejmodernější zkušebny kolejových vozidel. Zapojení našich odborných znalostí už od počátku zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a snížení rizik, a to jak technických, tak i komerčních. Mnoho drážních úřadů a národních bezpečnostních orgánů po celém světě nás uznává jako posuzovatele bezpečnosti železnic.

SLUŽBY TÜV SÜD V OBLASTI MĚSTSKÉHO KOLEJOVÉHO SYSTÉMU

Poskytujeme širokou škálu bezpečnostních služeb městského kolejového systému, jako je:

Technické ZNALOSTNÍ v oblasti plánování a projektování

 • znalostní služby ohledně definice projektu, koncepčního plánování a návrhu
 • podrobná revize projektu technické dokumentace
 • monitorování výroby a instalace subsystémů
 • přejímací zkoušky
 • posouzení dokumentace výběrových řízení na zhotovitele a dodavatele
 • vyhodnocení pracovních postupů
 • podpora řízení projektu (rozsah, čas, bezpečnost, kvalita, náklady, zdroje, rizika, komunikace, nákupy a smlouva)
 • podpora vývoje pro společné strategie a řešení prodeje jízdenek (např. technologie čipových karet)
 • znalostní služby v oblasti mezinárodní obchodní strategie
 • znalostní služby ohledně příjmů z jiných zdrojů (např. reklama)

Technické ZNALOSTNÍ SLUŽBY v oblasti provozu a údržby

 • strategie provozu vlaků a stanic (jízdenky, centrální řízení a plánování provozu)
 • údržba na stanici, traťová údržba, údržba kolejových vozidel a plánování údržby
 • správa aktiv

Nezávislá posouzení bezpečnosti (ISA)

 • vyhodnocení zadávací dokumentace a technických specifikací a správa požadavků
 • přezkoumání rizik stanovením definic bezpečnostní analýzy, základních pojmů a požadavků
 • přezkoumání technické dokumentace z hlediska designu a konstrukce, požární bezpečnosti, strojírenství, elektrotechniky, softwaru, EMC atd.
 • inspekce výroby, montáže a uvedení do provozu
 • měření na mechanických a elektrických součástech
 • přejímací kontroly hotových systémů

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION