Testování kolejových vozidel a součástí

Testování kolejových vozidel a komponent

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co jsou fyzické železniční zkoušky?

Testování vlaků zahrnuje podrobení celého vlaku nebo jeho jednotlivých komponent různým laboratorním a traťovým zkouškám za realistických jízdních podmínek, aby byla zajištěna bezpečnost kolejových vozidel a železničních komponent v souladu s příslušnými globálními normami a předpisy. Fyzické železniční zkoušky zahrnují také zkoušky extrémních událostí, jako jsou zkoušky bezpečnosti proti vykolejení, zkoušky železničních nehod nebo rázové zkoušky. Po dokončení zkoušek se mohou výrobci kolejových vozidel a komponent z výsledků zkoušek poučit a provést nezbytná vylepšení.

Proč je testování železničních komponent a vlaků důležité?

Provádění fyzických zkoušek kolejových vozidel a železničních komponent na trati nabízí železničním výrobcům různé výhody:

 • Zajistí bezpečnost kolejových vozidel a komponent v souladu s příslušnými globálními normami a předpisy
 • Ušetří čas a peníze a vyhnout se tak se nákladným přepracováním a zpožděním projektů
 • Zvýší svou provozní efektivitu a vytvoří skutečnou obchodní hodnotu
 • Poskytnou různým zúčastněným stranám jistotu, že byl produkt testován podle nejvyšších standardů

Testovací centrum kolejových vozidel TÜV SÜD

TÜV SÜD nabízí rozsáhlé testovací služby pro kolejová vozidla a komponenty. Naše vlastní testovací zařízení pro kolejová vozidla a komponenty se nacházejí ve Zhořelci a v Halle nad Sálou v Německu. V naší lokalitě ve Zhořelci jsme vybaveni testovacím zařízením na ploše asi 50 000 m². V tomto zařízení je možná maximální rychlost přibližně 60 km/h. Tento rozsah poskytuje dostatečnou rychlost pro mnoho různých testovacích scénářů. U různých typů kolejových vozidel – od pomocných vozidel až po vysokorychlostní vlaky – provádí traťové zkoušky jízdní dynamiky, brzdových technologií, únavové pevnosti a pantografů naše pobočka v Halle nad Sálou. Pro různé zkoušky používáme veřejné železniční sítě nebo neveřejné testovací infrastruktury (testovací okruhy).

Kromě testování vašich kolejových vozidel a komponent jsme schopni provádět také jejich vývojové zkoušky. Také propojujeme moderní zkušební postupy se simulacemi pro testování jízdní dynamiky a pantografů. S novým zkušebním zařízením umožňujícím zkroucení pro posouzení bezpečnosti proti vykolejení podle normy EN 14363 a stanovení koeficientu sklonu a kyvné tyče se také věnujeme budoucím vysokým kvalitativním požadavkům železničního průmyslu. Jsme akreditováni jako zkušební středisko podle DIN EN ISO / IEC 17025 a registrováni jako zkušební středisko pro dynamické rázové zkoušky u cisternových nádob a nádob MEGC (Multiple Element Gas Container) organizace Transport Canada.

Služby testování kolejových vozidel a komponent TÜV SÜD

Podpoříme vás komplexní nabídkou služeb testování kolejových vozidel a jejich komponent. Díky moderní decentralizované měřicí technologii jsme schopni otestovat celou řadu kolejových vozidel – od nejmenších specializovaných vozidel po tramvaje, metro, osobní a nákladní vozy, více jednotek, lokomotivy a dokonce i více vysokorychlostních jednotek o délce překračující 200 m. Nabízíme vám kompletní program stacionárních a traťových prohlídek:

Jízdní dynamika

Poskytujeme optimalizované stacionární testy a traťové testy, které také kombinujeme se simulačními výpočty:

 • Zkoušky bezpečnosti proti vykolejení dle různých postupů podle EN 14363 (zakroucená a plochá 150m zakřivená měřicí dráha, 150m ohyb ve tvaru s a 450m zakřivený přejezd)
 • Zkoušky bezpečnosti jízdy při podélných tlakových silách podle EN 15839
 • Zkoušky chodu s využitím běžné metody s měřicími sadami kol nebo zjednodušeného postupu podle EN 14363 nebo UIC 518
 • Aplikace a kalibrace měřicích sad kol technologie IWT4
 • Integrace simulačních výpočtů podle EN 14363, dodatek T
 • Měření profilu kola a kolejnice pro stanovení skutečných ekvivalentních kuželovitostí podle EN 15302
 • Vibrace působící na celé tělo podle ISO 2631
 • Měření pohodlí cestujících podle EN 12299
 • Stanovení parametrů vozidla, koeficientu sklonu, výšky zkrutné tyče, prostorového těžiště a koeficientu zkroucení karoserie vozidla
 • Výzkum volnosti pohybu u různých geometrií tratí a na trajektové rampě

BRZDOVÝ SYSTÉM

 • Kontroly brzdového zařízení vozidla a shoda s dokumentací zařízení
 • Zkoušky ovládání brzdy a brzdové mechaniky (včetně měření obložení nebo síly brzdového obložení)
 • Posouzení brzd podle UIC 544-1 (jízda vlastní rychlostí a zkoušky odpojení)
 • Zkoušky ochrany proti skluzu (WSP) (UIC 541-05 / EN 15595)
 • Zkoušky spolehlivosti zastavení / síly odtržení zajišťovacích brzd
 • Funkční zkoušky a kontroly diagnostických systémů vozidel
 • Naše další služba pro vás: nakládání a vážení

ZKOUŠKY ÚNAVOVÉ PEVNOSTI

Únavová pevnost se testuje podle EN 12663-1, -2, EN 13749, ERRI B12 / RP 17, předpisů UIC a technických specifikací pro interoperabilitu, směrnic DVS, Eurokódů a doporučení IIW a FKM. Měříme rozpínání/napětí, síly, relativní dráhy, zrychlení:

 • Zkoušky únavové pevnosti na trakčním a narážecím ústrojí (EN 15551, EN 15566)
 • Zkoušky pojezdového ústrojí a jeho komponent na trati podle EN 13749
 • Zkoušky zkrutu a ohybu na sadě kol (zkoušky valivosti) podle příručky DIN 491/1

ZKOUŠKY PANTOGRAFU

Pro optimalizaci zkušebních postupů neustále vyvíjíme měřicí technologii, která vede k efektivnějším výsledkům testů a kratším testovacím a vyhodnocovacím časům. Nejnovější měřicí technologie může poskytovat smysluplné výsledky testů na místě. Monitorovací měření pantografů lze provádět kdykoli během dynamických zkoušek. Provádíme následující zkoušky podle EN 50317, abychom otestovali interakci mezi pantografem a nadzemním elektrickým vedením:

 • Měření pro aerodynamickou optimalizaci
 • Měření přítlačné síly
 • Měření detekce oblouku
 • Kamerové monitorování
 • Stacionární optické měření zdvihu trolejového drátu u základny a ve volném poli

Testování komponent pro trakční a nárazníkové zařízení

Pro statické/dynamické testování trakčního a nárazníkového zařízení máme zkušební zařízení pro zatížení do 3 MN a rozsáhlý vozový park s proměnlivými hmotnostmi vozů. Nabízíme zkoušky pro:

 • Boční a diagonální nárazníky, nárazuvzdorné nárazníky (EN 15551), tlumiče
 • Trakční zařízení, tažné háky, šroubové spojky (EN 15566)
 • Spojovací systém

NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY (PŘEDNÍ KONSTRUKCE, NÁRAZOVÉ PRVKY)

 • Důkaz o odolnosti karoserií kolejových vozidel vůči nárazům, o dynamických vlastnostech a funkci nárazových systémů při srážkách v zatáčkách (EN 15227)
 • Stanovení statických a dynamických vlastností nárazových komponent a systémů podle specifikací typové zkoušky

Nádoby na nebezpečný materiál a flexi nádrže

Nabízíme dynamické rázové zkoušky cisternových nádob, nádob MEGC a flexi nádrží různých velikostí a testování metod zajištění nákladu v nákladních kontejnerech buď podle příslušné normy, nebo podle individuálních specifikací zákazníka. Naše zkušební služby zahrnují měření a hodnocení zrychlení (SRS), sil, rozpínání a deformací pro:

 • Cisternové nádoby (CSA B625, ISO1496-3, UN/IMDG/ADR/RID Příručka zkoušek a kritérií)
 • Flexi nádrže (PAS1008, Kodex zásad COA)
 • Zajištění nákladu (konkrétní požadavky zákazníka)

KOORDINACE ZKOUŠEK

Poskytujeme zkušeného koordinátora zkoušek, který profesionálně vyřídí vaše typové zkoušky a zajistí, aby vše probíhalo hladce. Náš manažer zkoušek vám pomůže s následujícími záležitostmi:

 • Koordinace/plánování vozidel zapojených do zkušebního procesu poté, co byla přepravena do zkušebního zařízení
 • Stanovení potřebných stavů vozidel a koordinace veškerých opatření v rámci předání
 • Vyjasnění a koordinace případných problémů s vozidly
 • Péče o traťovou infrastrukturu, získávání údajů o trati, jízdního řádu a vozidel a koordinace se zúčastněnou železniční společností (přístup k síti, schválení apod.)
 • Zprostředkování mezi vámi a dalšími účastníky, kteří ještě nejsou určeni (TÜV SÜD, odborníci)
 • Koordinace dalších zkušebních oblastí, jako je akustika nebo elektromagnetická kompatibilita
 • Odstraňování problémů

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION