Kolejová vozidla

Kolejová vozidla

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co jsou zkoušky kolejových vozidel?

Výrobci železničních vozidel, dodavatelé a společnosti provozující kolejová vozidla jsou povinni splňovat povinné, dobrovolné a smluvní požadavky na konstrukci, uvádění do provozu a provozování kolejových vozidel a součástí. Společnosti zabývající se zkouškami prostředků železniční dopravy poskytují nezávislé externí hodnocení kolejových vozidel a součástí aby zajistily, že jsou v souladu s příslušnými normami. Při zkouškách produkt projde řadou různých testů, aby získal povolení pro uvedení do provozu.

Proč je testování a certifikace kolejových vozidel důležité?

Testování železnic a jejich součástí, jakož i certifikace kolejových vozidel poskytuje několik výhod:

 • Chcete-li uvést svůj výrobek do provozu, je třeba, aby byl v souladu se smluvními požadavky a veškerými národními a mezinárodními předpisy týkajícími se kolejových vozidel.

 • Objevíte potenciální slabiny související s bezpečností a schválením už na začátku fáze vývoje a budete je moci vyřešit a vyhnout se tak nákladným přepracováním a zpožděním.

 • Postaráte se o bezpečnost cestujících a řidičů a prokážete svou kvalitu s celosvětově uznávanou certifikační značkou.

TÜV SÜD je váš zkušený poskytovatel služeb pro železniční průmysl

Společnost TÜV SÜD má více než 50 let zkušeností coby poskytovatel testování v oblasti železnice a partner v železničním průmyslu. Naši technici mají rozsáhlé odborné know-how v oblasti hodnocení, testování a inspekce pro všechny typy systémů a subsystémů v železniční dopravě a v oblasti kolejových vozidel – od konvenčních po vysokorychlostní i pro metro a městské kolejové systémy.

Jsme celosvětově uznávaní jako posuzovatelé bezpečnosti železnic, máme hluboké znalosti regulativních požadavků na železnici a provozujeme vlastní zařízení pro testování železniční dopravy o rozloze přibližně 35 000 metrů čtverečních. Kromě toho máme vlastní testovací nástroje pro kolejová vozidla a železniční součásti, abychom nabízeli nejlepší možné služby. Kromě důkladných hodnocení a zpráv vám po úspěšném hodnocení poskytneme také certifikační značku TÜV SÜD, která je celosvětově uznávaná coby synonymum kvality a bezpečnosti.

SLUŽBY CERTIFIKACE A TESTOVÁNÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ TÜV SÜD

Testování

 • testování a modelování dynamiky vozidla; speciální odborné posudky na kontakt kola a kolejnice
 • technické zkoušky jízdy, brzdění a vykolejení
 • nárazové testy na úplných vozidlech nebo součástech
 • zkoušky pevnosti
 • rázová zkouška pro cisternové kontejnery
 • testování nárazníků, automatických spojek a tažného ústrojí
 • funkční zkoušky
 • požární prevence a ochrana
 • testování interakce pantografu a trolejového vedení včetně zvedání a měření oblouku

Nezávislé posouzení bezpečnosti (ISA) a certifikace

ES ověřování / posuzování shody

 • certifikace ES v souladu se směrnicí 2008/57/ES o uvádění kolejových vozidel do provozu na transevropských sítích (TEN)
 • posouzení EU pro subsystémy kolejových vozidel v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu (TSI) (PRM, SRT, NOI, HS RST a CR LOC&PAS) a pro systémy řízení, zabezpečení a signalizace jako notifikovaný subjekt (NoBo) pro interoperabilitu

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION