Renovace železnic

Renovace železnic

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je renovace železnice?

Renovace železnice – a zejména renovace kolejových vozidel – je kritickým okamžikem v životě provozovatelů železnic, protože se musejí rozhodnout, zda je čas na modernizaci stávajících železničních systémů, nebo zda by bylo úspornější je zrenovovat. Zvládnutí procesu modernizace systému se může dále komplikovat, protože některé součásti již nemusí být k dispozici od původního dodavatele a je třeba je nahradit. Zároveň musí být splněny vyšší bezpečnostní požadavky. Nezávislý odborník vám může pomoci provést hloubkovou analýzu a přehled vašich stávajících kolejových vozidel a železničních systémů a poradit vám s výběrem nejlepšího postupu.

Proč jsou podpůrné služby při renovaci železnic důležité?

Využívání služeb externího odborníka při renovaci železnice poskytuje několik výhod:

 • úspora času a peněz splněním bezpečnostních požadavků, čímž se předejde nákladnému a časově náročnému přepracovávání požadavků a specifikací
 • minimalizace rizika zpoždění a přepracovávání, zejména v pozdějších fázích projektu
 • splnění rostoucích očekávání cestujících v oblasti pohodlí, komunikace a bezpečnosti a zároveň umožnění častějšího využívání zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu až do konce plánované životnosti
 • lepší ekonomická efektivita díky prodloužení životnosti kolejových vozidel prostřednictvím modernizace namísto nákupu nových vozidel

TÜV SÜD je váš nezávislý důvěryhodný partner pro renovaci železnic

Celosvětová pověst společnosti TÜV SÜD coby nezávislého poskytovatele technických řešení v železničním odvětví zaručuje nestranné a spolehlivé služby. Díky našim zkušenostem získaným z desítek úspěšných projektů renovace vlaků podporujeme provozovatele železnic při rozhodování o výměně nebo renovaci kolejových vozidel. Poskytujeme služby v oblasti hodnocení a testování, které vám pomohou sledovat kvalitu, spolehlivost a bezpečnost v celém železničním vozovém parku. Naše testovací služby vám navíc pomohou zlepšením efektivity údržby při současném snížení nákladů. Díky našim mnohaletým zkušenostem v železničním průmyslu vzbuzuje záruka kvality, kterou poskytujeme, větší důvěru ve vaše kolejová vozidla.

Služby TÜV SÜD při renovaci železnic a kolejových vozidel

Nabízíme zabezpečení jakosti a hodnocení bezpečnosti prostřednictvím následujících služeb:

 • potvrzení zamýšlených vylepšení renovace
 • inspekce kolejových vozidel z hlediska zbývající životnosti
 • vyhodnocení změn a rozbor uloženého rizika (CSM)
 • řízení zastarávání
 • posouzení nových subsystémů, které mají být zavedeny, nebo částí, které mají být nahrazeny
 • analýza a posouzení nezbytného řídicího softwaru k zajištění funkční bezpečnosti novými hardwarovými jednotkami
 • analýza reaktivních účinků změn na ostatní subsystémy a celkový systém (celková hmotnost a rozložení hmotnosti, vůle, zabezpečení proti vykolejení, brzdový systém, elektrické napájení, požární bezpečnost, EMC, provozní režimy, kvalifikace personálu a údržba)
 • stanovení požadovaných inspekcí a zkoušek
 • ověření konečného návrhu
 • výrobní kontroly
 • posouzení shody s normami EN a dalšími mezinárodními nebo národními normami
 • posuzování a certifikace ES
 • posouzení postupů údržby
 • aktualizace technické dokumentace tak, aby odpovídala situaci po renovaci

PROHLEDAT

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Rail Essentials
Newslettery

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION