Řízení schvalování v železničním sektoru

Řízení schvalování v železničním sektoru

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je řízení schvalování v železničním sektoru?

Řízení schvalování v železničním sektoru pomáhá výrobcům kolejových vozidel, dodavatelům, provozovatelům železničních společností a provozovatelům infrastruktury získat souhlas příslušných řídících orgánů k uvedení jejich vozidla do provozu. K pochopení různých požadavků na schválení jsou vyžadovány hloubkové znalosti závislé na typu železničního vozidla a podmínkách jeho zamýšleného použití. Tyto požadavky z různých zdrojů, jako jsou technické specifikace pro interoperabilitu (železniční TSI), oznámené vnitrostátní technické předpisy (NNTR) a specifikace zákazníků a dodavatelů, je nutné sloučit a zkonsolidovat. Koordinace a interpretace těchto komplexních požadavků mezi různými zúčastněnými stranami, jako jsou notifikované subjekty, ISA a úřady, je velmi náročná.

Proč je řízení schvalování v železničním sektoru důležité?

Správná interpretace složitých technických požadavků a úspěšná navigace v procesu řízení schvalování s sebou nese různé výhody:

  • Zajištění souladu s příslušnými požadavky, jako jsou železniční technické specifikace EU pro interoperabilitu (železniční TSI) nebo oznámené vnitrostátní technické předpisy (NNTR) pro uvedení vašeho železničního vozidla do provozu

  • Správné pochopení všech relevantních požadavků na vaše železniční vozidlo na cílovém trhu

  • Identifikace optimální strategie schvalování pro úsporu času a minimalizaci rizika zpoždění projektu

  • Zaručení hladkého a bezproblémového schvalovacího procesu, který splní očekávání různých zúčastněných stran

TÜV SÜD je vaším uznávaným partnerem pro uvedení vašich kolejových vozidel do provozu

Díky profesionální síti společnosti TÜV SÜD a našim rozsáhlým zkušenostem a znalostem železničních regulačních požadavků na různých trzích po celém světě vám budeme moci poskytnout komplexní podporu pro posouzení kolejových vozidel a ES ověření od vytvoření konceptu až po schválení výrobku. Jako akreditovaný inspekční orgán a zkušební laboratoř podle ISO 17020 a ISO 17025 vám pomůžeme úspěšně projít schvalovacím procesem. Naše úzká spolupráce s mnoha úřady nám umožňuje minimalizovat riziko nesouladu.

Naši odborníci jsou ze strany železnic a evropských a mezinárodních úřadů včetně Německého federálního úřadu pro železnice (EBA) celosvětově uznáváni jako posuzovatelé bezpečnosti železnic a odborní poradci. Díky účasti našich odborníků v národních a mezinárodních výborech máme stále aktuální informace o nejnovějších regulačních požadavcích. Jsme také jmenovaný orgán (DeBo), notifikovaný subjekt (NoBo) a hodnoticí orgán (AsBo).

Služby řízení schvalování v železničním sektoru od TÜV SÜD

TÜV SÜD je váš nezávislý partner v rámci celého schvalovacího procesu a nabízí rozsáhlou sadu služeb:

Podpora požadavků na schválení

  • Udržujeme aktuální přehled komplexních požadavků na schvalování, abychom výrobcům, dodavatelům a provozovatelům železničních společností pomohli projít celým procesem.
  • Poskytujeme podporu při interpretaci požadavků, abyste předešli nesprávnému výkladu.

Plánování a strategie schválení

  • V zájmu hladkého průběhu schvalovacího procesu naši odborníci analyzují váš projekt, aby identifikovali možná zpoždění a provozní omezení.
  • Pomáháme také identifikovat rizika a podporovat rozhodování řízením koordinace mezi úřady, zákazníky a technickými partnery.

Schvalovací proces

  • Na základě rozsáhlých zkušeností s projekty schvalování kolejových vozidel mohou naši odborníci přispět k neustálému zlepšování vašich procesů a pomáhat vytvářet nebo organizovat vaše procesní příručky za účelem posílení vašeho schvalovacího oddělení.

PROHLEDAT

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Rail Essentials
Newslettery

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION